FORGOT YOUR DETAILS?

Jouw reu als dekreu?

Stel...je koopt een leuke Flatcoat reu en je voedt hem op als een leuke gezellige huishond. Je krijgt van iedereen complimenten over zijn leuke karakter en mooie uiterlijk. Dan komt er van iemand de vraag of jouw hond gebruikt mag worden als de toekomstige vader van pups, of je hebt zelf bedacht om hem op de dekreuenlijst van de FRC te laten plaatsen. Wat moet je dan allemaal weten, regelen en uitzoeken?

Een Flatcoated Retriever is een ‘dual purpose-hond’. Dit wil zeggen dat het een mooie, goed gebouwde hond is met de juiste karaktereigenschappen, én geschikt om te werken in de jacht. Dit moet je kunnen aantonen als je jouw hond als dekreu wilt inzetten. 

Een dekreu voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Voorwaarden exterieur 

Je hebt tenminste twee showuitslagen nodig met minimaal de kwalificatie ‘Zeer Goed’. Dit zijn twee objectieve oordelen over je hond. De hond wordt beoordeeld op zijn bouw en zijn lopen (gangwerk).

De hond goed voorbrengen
Een hond goed voorbrengen is een samenspel tussen baas en hond. Dit kun je leren en oefenen tijdens een ringtraining bij de workshop Ringtraining van de FRC of een kynologenclub bij jouw in de buurt. Je leert daar je hond goed te presenteren. Regelmatig krijgen honden een beoordeling die gebaseerd is op de matige presentatie van de eigenaar en dat is heel jammer.  Je kunt iemand met ervaring altijd om tips vragen. Mocht je het zelf lastig vinden, of niet in staat zijn om jouw hond zelf te presenteren, dan is het toegestaan om een fokker of andere Flatcoat-eigenaar te vragen om je hond te presenteren. 

 • Voorwaarden karakter en de werkeigenschappen

De hond heeft een werkkwalificatie in de vorm van een diploma (gehaald op een SJP) of een certificaat (gehaald op een CCD). Het meedoen aan de GWI (voormalig Retrievertest) is ook een optie om aan de aanvullende werkkwalificatie te voldoen. 

 • Verplichte gezondheidsonderzoeken

Op grond van de criteria vastgesteld in het Verenigings Fokreglement dient er van de hond een oogonderzoek, een onderzoek naar Heupdysplasie-onderzoek (HD) en een onderzoek naar Patella-onderzoek te hebben gehad.

Alle voorwaarden compleet?
Als je voldoet aan bovengenoemde criteria mag je je reu op de dekreuenlijst te laten plaatsen. 

Als een fokker met een teef belangstelling heeft en jouw reu als dekreu wil inzetten is het ook weer belangrijk om het een en ander uit te zoeken. Zorg dat je beide goed op de hoogte bent van afstamming, gezondheidsuitslagen en show- en werkuitslagen van de ouderdieren. Zorg dat je ook goed op de hoogte bent van het VFR en de bepalingen over de verantwoordelijkheden van jouw als dekreueigenaar. Je kunt altijd overleggen met de fokker van je eigen hond of met andere ‘Flatcoatkenners’ om verder te onderzoeken of de beoogde combinatie een goede match kan worden. Je gaat een soort van werkrelatie aan, dus zorg dat je met elkaar kennis maakt, leer elkaars honden kennen, ga waar mogelijk samen wandelen en doe eventueel wat apporteerproefjes zodat jullie beiden een goed beeld krijgen van de honden. Ben je positief over de teef? Beslis dan pas of jouw reu de vader wordt. Uiteindelijk krijgt zij de nakomelingen van jouw hond.

De kogel is door de kerk, jullie zijn het eens. Wat dan?  
Maak duidelijke afspraken. De FRC is hierin geen partij; het zijn persoonlijke afspraken tussen eigenaren van de beide honden. Denk goed na over onderstaande punten en leg de afspraken eventueel vast in een contract. Maak de afspraken altijd vóór de dekking, zodat het voor iedereen duidelijk is.

 • Tijdstip. Wanneer moet je hond dekken? Valt het niet in je vakantie? 
 • Dekgeld. Krijg je een vast bedrag of krijg je ‘springgeld’ met een bedrag per geboren pup? Dekgeld is doorgaans gelijk aan de prijs van een pup. In plaats van dekgeld kun je ook kiezen voor een pup uit deze combinatie. Leg ook dan in overleg vast of je een reu of een teef wilt en of je wel of niet eerste keus hebt uit het nest. Wanneer moet de fokker jou betalen? 
 • Klein nestje. Wat betaalt men bij een klein nestje: betaalt men per pup en wat is dan het bedrag en bij hoeveel pups betaalt men het volledige dekgeld? Of wordt bij weinig pups altijd het volledige dekgeld betaald? 
 • Sommige gezondheidsuitslagen moeten geldig zijn op het moment van de dekking, waaronder de ooguitslagen. Check het!  
 • Wat als er geen pups komen van deze dekking? Welke vergoeding krijg je dan? Krijgt de eigenaar van de teef een herdekking, of wordt er iets anders geregeld? 

Fokplan 
Als een fokker een nest wil fokken dient hij een fokplan in bij de begeleidingscommissie van de FRC. In dat plan stelt de fokker één of (nog beter) twee reuen voor. De BC beoordeelt of het fokplan voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Verenigings Fokreglement van de FRC. 

Mocht de begeleidingscommissie nog informatie nodig hebben over een combinatie dan neemt de commissie contact op met de fokker. Als de combinatie voldoet aan de eisen van het fokreglement (VFR) van de FRC dan krijgt de fokker een bevestigingsbrief van de begeleidingscommissie en wordt het nest op de nestenlijst geplaatst op de website van de FRC. 

Sommige buitenlandse dekreuen voldoen niet aan alle eisen van de FRC. Niet alle retrieververenigingen in het buitenland eisen namelijk show- en werkkwalificaties. Als zij wel voldoen aan de gestelde eisen van het land van herkomst, worden ze evengoed ingezet.  Als de teef aan de show- en werkeisen voldoet kan deze combinatie wel gebruikt worden. 

 

De dekking 
Bij een eerste dekking zou de aanwezigheid van jou als baas een kleine belemmering kunnen vormen voor je reu. Hij mocht immers nooit een teef ‘belagen’ en nu mag hij gewoon zijn gang gaan. Vraag een ervaren hondenfokker om advies en misschien kan hij helpen met tips. 

Duidelijke afspraken zorgen voor een plezierige samenwerking tussen jou en de fokker van het nest.

Aandachtspunten: 

 • Vergeet niet het dekformulier te tekenen zodat de fokker dit kan insturen naar de Raad van Beheer. Zie ook het artikel ‘Een nest fokken, hoe doe je dat?’
 • De pupkopers vinden het erg leuk om de vader van de pups te zien en kennis te maken met zijn baas. Overleg met de fokker wanneer dat kan. Ook organiseren fokkers wel eens een terugkomdag waarbij de reu en zijn baas welkom zijn. Jouw reu wordt ook verwacht op een door de FRC georganiseerde dag waarop er een exterieurkeuring en een gedragstest plaatsvindt van het hele nest als de pups zo’n anderhalf jaar oud zijn. Er wordt dan gekeken wat deze combinatie  heeft opgeleverd; hoe zien de honden eruit en hoe is hun karakter en werkaanleg ontwikkeld? Dit is een leuke dag die vaak gezien wordt als reünie.
 • Er wordt verwacht van jou als eigenaar van een dekreu, dat je voor de dekking vijf euro bijdraagt aan het gezondheidsfonds van de FRC. Je kunt dit aan de fokker betalen; de fokker betaalt jouw bijdrage dan nadat de pups het nest verlaten hebben, via de zogeheten nestafdracht.
 • Nog enthousiast na gelezen te hebben wat er allemaal moet? We hopen wel, want de pool van fokreuen kan wel uitbreiding gebruiken! Voor de toekomst van het ras is het belangrijk dat ook minder bekende reuen ingezet worden binnen de fokkerij. Zo blijft de genenpool groot en het ras zo gezond mogelijk.  

In het Verenigings Fokreglement staan bepalingen die relevant zijn als je je reu inzet voor dekkingen. Zorg dat je op de hoogte bent van het reglement. 

Er zijn ook verschillen tussen leden en niet leden van de FRC. We verwijzen je hier graag naar de informatie onder Procedures en administratie. 

TOP