FORGOT YOUR DETAILS?

Op zoek naar een geschikte reu

Alle onderzoeken zijn gedaan, diploma's gehaald, shows gelopen en de uitslagen zijn positief. Je hebt ondertussen misschien ook al om je heen gekeken op zoek naar een geschikt reu.

Ook de reu moet voldoen aan de minimale eisen gesteld in het VFR. Een buitenlandse reu moet voldoen aan de eisen die gesteld worden in het land waar zijn eigenaar woont. Indien er een uitslag ontbreekt omdat deze niet verplicht is in het land van herkomst zoals b.v. van het PL onderzoek, dan moet de teef vrij zijn van Patella Luxatie. Dit kun je ook allemaal vinden in het VFR.

In dit stadium is het belangrijk dat je goed onderzoek doet naar de combinatie van beide honden. Je hebt al de nodige kennis over je eigen hond. Het is net zo belangrijk dat om informatie te hebben over de reu die je op het oog hebt. Wat zijn de sterke punten van jouw eigen hond en welk type reu zoek je daarbij qua grootte, type vacht, meer of minder bone, zachtheid, passie en drive, etc.

Handige tips

 • Vraag advies aan de fokker van je eigen hond 
 • Leg de combinatie eens voor aan andere fokkers 
 • Doe onderzoek naar de nakomelingen van de reu en ga discreet om met de informatie (welke eigenschappen worden doorgegeven aan de nakomelingen, zijn er foto's van nakomelingen, zijn er gezondheidsuitslagen)
 • Zoek ook een reserve reu (de eerste keuze kan niet beschikbaar zijn door bijvoorbeeld ziekte waarbij hij medicatie krijgt waardoor het zaad minder van kwaliteit wordt of andere onvoorziene omstandigheden van de reu of eigenaar)

Na alle voorbereidingen neem je uiteindelijk contact op met de eigenaar van de reu. Het is belangrijk de tijd te nemen om elkaar te leren kennen en ook kennis te maken met de reu. Per slot is dit de beoogde vader van jouw pups. 

In gesprekken die volgen zijn er ook weer een aantal belangrijke onderwerpen die afstemming en afspraken behoeven:

 • Is er bereidheid de reu beschikbaar te stellen voor een dekking van jouw teef?
 • Maakt hij gebruik van een contract bij de dekking?
 • Wat zijn de evt. aanvullende voorwaarden?
 • Wat vraagt hij voor een dekking;  welk bedrag of een eerste keus uit het nest?
 • Wanneer moet je het geld betalen; bij de dekking of na de geboorte ?
 • Wat te doen als er sprake is van een klein nest en wat is een klein nest?
 • Welke periode moet een dekking gepland worden (dit in verband met beschikbaarheid) 
 • Ben ook open over een eventuele reserve reu en houd rekening met het feit dat dit wel eens gevoelig kan liggen

Het is verstandig om de afspraken met enige zakelijkheid te benaderen. Dat betekent concreet dat de voorwaarden wederzijds duidelijk besproken worden, akkoord zijn en op papier vastgelegd worden. 

Het is ook belangrijk om te overwegen om om meerdere (in ieder geval  twee) reuen op uw keuzelijst te hebben. Er kunnen zich, zelfs op het laatste moment, nog allerlei omstandigheden voordoen waardoor de eerste reu niet kan dekken. Maak om die reden ook duidelijke afspraken hierover met de eigenaar van de ‘reserve reu’. De begeleidingscommissie van de FRC beveelt geen reuen aan. Vragen over een potentiële kandidaat kunt u natuurlijk wel stellen.  

Mocht het door onvoorziene omstandigheden toch voorkomen dat de dekreu niet beschikbaar is, dan kun je als FRC lid altijd contact zoeken met de Begeleidingscommissie.  We proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Fokken met een reu uit het buitenland 
In het buitenland is het normaal dat je geld moet betalen voor de dekking (het zogenaamde springgeld) en verder een bepaald bedrag per geboren pup.

De meeste buitenlandse fokkers die reuen ter dekking aanbieden hebben de hond al uitgebreid laten onderzoeken op HD, ED, oogafwijkingen en soms ook op Patella Luxatie en gebitselementen. Het is belangrijk dat je controleert of hij ook voldoet aan de eisen van zijn land en of dit ook past in het VFR van de rasvereniging.

DNA onbekend!
Is het DNA van de betreffende hond (nog) niet bekend bij de Raad van Beheer zorg dan dat je vóór de dekking hiervoor een pakket aanvraagt bij de Raad van Beheer. Je ontvangt het nodige materiaal na het insturen van een ingevuld aanvraagformulier via de website. Dit materiaal bestaat uit een formulier dat ingevuld moet worden, twee Genotek® swabs en een factuur. Denk er aan dat je dit materiaal meeneemt naar het buitenland. Na de dekking laat de eigenaar van de reu door de dierenarts DNA afnemen en laat hij het bijbehorende formulier door hem ondertekenen. Jij neemt de swab en het formulier weer mee naar Nederland en stuurt het volgens de instructies op naar het Van Haeringen instituut. Vergeet niet je eigen naam op de papieren te zetten. Zo krijg jij de DNA uitslagen en kan de uitslag kan dan doorgestuurd worden naar de eigenaar van de reu.

Websitegegevens : https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/dna-afstammingscontrole/aanvragen-dna-profiel/aanvragen-dna-profiel-buitenland-via-dierenarts/   

Dekgeld
Het dekgeld is meestal gelijk aan de maximumprijs van een pup. Bij een nest van slechts 1, 2 of 3 pups geldt doorgaans een bedrag per pup en bij 0 pups wordt er meestal geen dekgeld gerekend. Bij 3 pups en meer wordt meestal de prijs van een pup aangehouden als bedrag voor dekgeld.
De eigenaar van de dekreu kan, i.p.v. dekgeld te ontvangen, er ook voor kiezen om een pup uit het nest nemen. Het is van belang dat fokker en dekreu-eigenaar dit van te voren goed afspreken en niet pas bij de dekking. De bovenbeschreven procedure is slechts een richtlijn. 

Op zoek naar relevante informatie.
Je hebt de stamboom van je teef en van de reu.
Je kunt bij de fokker informeren wat je moet weten over de stamboom. Het is aan te raden ook zelf op zoek te gaan naar informatie over gezondheidsuitslagen, show- en werkuitslagen van nestgenoten, van hun ouders, van nakomelingen in andere nesten, van de grootouders. Je kunt ook via Google informatie achterhalen. 

Meer informatie
Het is aan te raden ook zelf op zoek te gaan naar informatie over gezondheidsuitslagen, show- en werkuitslagen van nestgenoten, van hun ouders, van nakomelingen in andere nesten, van de grootouders. Je kunt dat doen in ZooEasy. Er is ook informatie te vinden door gewoon te googlen.

TOP