FORGOT YOUR DETAILS?

Gezondheid

De ontwikkeling van de gezondheid gaat ons allemaal aan het hart. Onze honden moeten vitaal van het leven kunnen genieten. We kunnen daar zelf veel aan doen. Bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen vroegtijdig te onderkennen, maar ook door in het fokbeleid weloverwogen keuzes te maken. Fokkers zijn van cruciaal belang voor de gezondheidsontwikkeling van het ras. 

Gezondheidsaspecten
Gezondheid wordt bepaald door heel veel verschillende factoren. Op de eerste plaats heeft de genetische basis van de Flatcoated Retriever invloed op de gezondheidsontwikkeling. Het is dan ook heel belangrijk dat er goede keuzes gemaakt worden bij het fokken. Fokken is een serieuze aangelegenheid en beslist niet eenvoudig. Het verzamelen en analyseren van relevante gegevens over de Flatcoated Retriever zijn van groot belang. 

ZooEasy
De FRC maakt gebruik van het softwareprogramma ZooEasy, waarin gegevens staan van ruim 21.000 Flatcoated Retrievers. De gegevens worden al jaren verzameld en ingevoerd door de Begeleidingscommissie (BC) en staan ter beschikking van fokkers en liefhebbers. Ze bevatten onder andere gezondheidsuitslagen, exterieurbeoordelingen en werkuitslagen. Daarnaast zijn in ZooEasy de stambomen te vinden van broers, zussen, ouders, grootouders en andere bloedverwanten en kan je met een druk op de knop vijf generaties terug kijken. 

De rol van de vereniging
Een gedegen Verenigings Fok Reglement (VFR) is de basis van een goed fokbeleid. Het VFR bestaat uit een basisformat van de Raad van Beheer dat geldt voor alle aangesloten verenigingen. Het basisformat is aangevuld met artikelen die specifiek gelden voor de Flatcoated Retriever en die wij binnen de FRC belangrijk achten voor de gezondheid van het ras. 

Leden die willen fokken met hun Flatcoated Retriever dienen hun fokplannen in bij de Begeleidingscommissie voordat het nest geboren wordt. De fokplannen worden vergezeld van onder andere gezondheidsuitslagen. De BC toetst of de vader en de moeder aan het VFR voldoen. Er wordt behalve naar gezondheid ook gekeken naar exterieurbeoordelingen en werkuitslagen en ook wordt over vijf generaties een inteeltcoëfficiënt berekend. 

De FRC vindt ook de gedragsontwikkeling van de Flatcoated Retriever van belang. De geboren pups worden als ze zeven weken oud zijn, getest op aanleg. Fokkers en eigenaren krijgen als de honden ongeveer anderhalf jaar oud zijn een uitnodiging voor een gedragstest en een exterieurbeoordeling om te kijken hoe het nest zich ontwikkeld heeft. 

De FRC monitort door de registratie van onder andere gezondheidsuitslagen, ziektes en overlijden van Flatcoated Retrievers. Een zo optimaal mogelijke registratie van gegevens is van groot belang om goede analyses te kunnen maken. Die analyses vormen input voor het ontwikkelen van een goed beleid ten behoeve van gezondheidsontwikkelingen. 

Gezondheidsfonds van de FRC 
De FRC reserveert geld in een gezondheidsfonds. Uit dit fonds worden gezondheidsonderzoeken gefinancierd. FRC-leden dragen bij aan dit fonds via hun lidmaatschapsgeld en ook fokkers dragen er per pup een bedrag aan af. De FRC wil met haar gezondheidsfonds graag vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek steunen en ziet erop toe dat de gelden besteed worden aan onderzoek waar een gedegen onderzoeksopzet onder ligt en dat vanuit gerenommeerde onderzoeksinstituten wordt uitgevoerd.

Wat kan jij doen? 
Uiteraard op de eerste plaats goed voor je hond zorgen, maar het begint eigenlijk al voor de aanschaf van je Flatcoated Retriever. Informeer bij de fokker naar de gezondheidsonderzoeken van de ouderdieren. Maak kennis met de fokker en de moederhond. Helemaal mooi zou zijn als je in de gelegenheid bent om ook de vaderhond mee te maken. Vraag gerust alles wat je wilt weten, de fokker zal je vragen graag beantwoorden. 

Het is bijzonder verdrietig om mee te maken dat je hond ziek wordt en/of komt te overlijden. Dat heeft een enorme impact en moet eerst een plaats krijgen voordat je misschien kunt nadenken over de toekomst. Voor de gezondheidsontwikkeling van het ras is het heel erg waardevol als je ziekte en overlijden van je Flatcoated Retriever meldt bij de FRC. Dat kan door op deze website het formulier Melding ziekte en overlijden in te vullen. Je kunt ook een mail sturen naar Aukje Wind van de begeleidingscommissie: rasmonitoring@frc-nl.com. We kunnen met de analyse van gezondheidsgegevens allemaal ons voordeel doen. 

Tot slot, ook door lid van de FRC te worden draag je bij aan de gezondheidsontwikkeling van de Flatcoated Retriever.

Meer informatie over specifieke aandoeningen 

Patella Luxatie (PL) 
Wanneer tijdens het staan of lopen de knieschijf (patella) luxeert (van z’n plaats schiet) heeft de hond geen kracht meer in het been om zijn gewicht te dragen. Hij zakt door z’n poot of durft er niet meer het volle gewicht op te zetten. Daardoor toont het dier een kreupelheid. Het probleem van Patella Luxatie treedt bij meerdere rassen op en is, naar algemeen wordt aangenomen, een erfelijke aandoening

Oogafwijkingen: Cataract en Progressieve Retina Atrofie
Cataract is een abnormale troebeling van de lens en/of de lenskapsel en wordt ook wel grauwe staar genoemd. De afwijking komt regelmatig voor, bij mens en dier. Cataracten kunnen aangeboren of verkregen zijn door bijvoorbeeld een ongeval, ouderdom of suikerziekte. Het gaat hier om de aangeboren cataract.

Progressieve Retina Atrofie (PRA) ofwel Retina (netvlies) degeneratie (RD) is een aangeboren en erfelijke netvlies-/vaatvliesafwijking, die kan variëren van onbeduidende kleine locale plooitjes in het netvlies (lichte vorm) tot grotere plooien of locale loslatingen met later degeneratie van het netvlies (middenvorm) tot grote plooien of loslating van het hele netvlies (ernstige vorm).

Heupdysplasie (HD) 
Heupdysplasie (HD) is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Die kan erfelijk zijn, maar ook omgevingsfactoren spelen een rol bij de ontwikkeling. HD wordt gekenmerkt door een slechte aansluiting tussen heupkop en -kom. Bij Flatcoated Retrievers komt HD niet vaak voor. Elk fokdier wordt verplicht gescreend en in het Verenigings Fokreglement (VFR) zijn beperkende fokvoorwaarden opgenomen.

De Flatcoated Retriever is helaas ook kwetsbaar voor enkele andere aandoeningen die niet of nauwelijks preventief te onderzoeken zijn. De klachten worden vaak in de loop der tijd waargenomen of treden heel  plotseling op en vormen dan een acuut en vaak ook ernstig probleem. 

Kanker 
Kanker kent bij de hond, net als bij de mens, vele verschijningsvormen die variëren in ‘kwaadaardigheid’ en behandelopties. Helaas kent onze geliefde Flatcoated Retriever een erfelijke aanleg om kanker te ontwikkelen. De FRC steunt al heel lang vanuit haar gezondheidsfonds het wetenschappelijk onderzoek naar kanker.
 

Epilepsie 
Over de erfelijkheid van epilepsie is nog geen kant-en-klaar antwoord te gegeven. Deels komt dit omdat het een complexe ziekte is, waarbij niet iedere lijder hoeft te laten zien dat hij het heeft. Er spelen ook tal van externe invloeden een rol.

Neonatale Cerebellaire Ataxie
Neonatale Cerebellaire Ataxie (NCA) verstoort de coordinatie van de motoriek waardoor de zogenaamde dronkemansgang ontstaat en een subtiele trilling van het voorhoofd. De genmutatie die NCA veroorzaakt is inmiddels gevonden en er is een betrouwbare DNA-merker beschikbaar. Meer lezen over het onderzoek en de merker:
Klik hier voor de Nederlandse versie
Klik hier voor de Engelse versie

TOP