Gedekt

Door op de kennelnaam te klikken, gaat u rechtstreeks naar de website van de fokker.
Wilt u graag de fokker een email sturen, dan klikt u op de naam van de fokker.
Als u op de naam van de teef of de reu klikt, dan kunt u de gezondheidsuitslagen en uitgebreide afstammingsgegevens vinden.
Betreft het een in het buitenland gefokte en wonende reu, dan is deze informatie niet beschikbaar via de link en adviseren wij u deze gegevens op te vragen bij de fokker.

Alleen nesten die voldoen aan het Verenigingsfokreglement worden op deze site geplaatst. Koop resp. verkoop van een pup is een aangelegenheid tussen koper en fokker waarbij de FRC geen partij is. Elk fokplan dat wordt vermeld op de lijsten met nesten (geboren, gedekt, gepland) is vooraf voorgelegd aan de Begeleidingscommissie (BC) van de FRC. Na onderzoek naar de gezondheid, show- en werkresultaten wordt een schriftelijk verslag verzonden aan de fokker, indien nodig vergezeld van op- of aanmerkingen betreffende de voorgestelde combinatie. Wij raden puppykopers aan altijd bij de fokker naar dit schrijven te vragen.

Toekomstige nesten waarvan de teef nog niet gedekt is zijn te vinden op de pagina gepland. Nestjes die al geboren zijn, zijn te vinden op de pagina geboren.