FORGOT YOUR DETAILS?

Direct naar

Jachthondenwedstrijden

Binnen de jachthondensport bestaat een groot aanbod aan wedstrijden, proeven en workshops. Ze worden georganiseerd door verschillende verenigingen en organisaties. We navigeren hieronder door het aanbod, de opzet en de aanmelding van de wedstrijden en nemen je mee in het jargon.

In de jachthondensport zijn twee routes te onderscheiden, gemakshalve noemen we ze hier de ‘dummyroute’ en de ‘wildroute’. Je kunt ze als voorjager afzonderlijk maar ook naast elkaar volgen.

De dummyroute
Binnen deze route kennen we twee soorten wedstrijden, de zogeheten Clubdiplomadagen (afgekort met CDD) en de Workingstesten (afgekort met WT). Deze wedstrijden worden door de rasverenigingen georganiseerd. Er wordt in principe gewerkt met dummy’s, op gevorderd niveau heel beperkt met wild.

Clubdiplomadag (CDD) en Workingtest (WT)
De FRC en andere retriever-rasverenigingen organiseren jaarlijks in zowel voor- als najaar een aantal Clubdiplomadagen en Workingtesten. Op een CDD worden gestandaardiseerde proeven gedaan, op een WT variëren de proeven steeds maar blijft het aantal apporten per proef en het aantal af te leggen proeven wel steeds gelijk.
Op een Clubdiplomadag kunnen voorjager en hond C-, B- en A-diploma’s halen. Het diploma is een proeve van bekwaamheid dat je nodig hebt om mee te mogen doen aan Workingtesten. Eén diploma volstaat voor deelname aan een Workingstest in dezelfde klasse. Link naar submenu CCD en WT

Clubdiplomadagen kennen drie niveaus:
Niveau C (beginnend)
Niveau B (gevorderd)
Niveau A (vergevorderd)

Workingtesten kennen vier niveaus:
Honden met een C-diploma, doen mee op C-niveau
Honden met een B-diploma, doen mee op B1-niveau
Honden met een B-diploma, doen mee op B2-niveau (als je meerdere keren hoog bent geëindigd in de B1)
Honden met een A-diploma, doen mee op A-niveau

Wedstrijdervaring opdoen
WT’s op C-niveau zijn laagdrempelig en goed om wedstrijdervaring op te doen. Als je eenmaal een B-diploma hebt gehaald mag je op een WT niet meer op C-niveau meedoen.
Op een Clubdiplomadag heb je de keuze om je als beginner in te schrijven voor de proeven op C-niveau (voor het C-diploma), óf om je meteen ook in te schrijven voor de B-onderdelen (voor het B-diploma). Alleen als je op die dag de C-onderdelen met voldoendes afrondt, mag je door naar de B-onderdelen. Haal je die B-onderdelen vervolgens niet, dan heb je een C-diploma. Haal je de B-onderdelen wel, dan krijg je een B-diploma en doe je op Workingtests automatisch voortaan mee op B-niveau.

Je kunt onbeperkt meedoen aan CDD’s en WT’s en dus ook onbeperkt C-, B- en A-diploma’s halen. Zo kun je het niveau van je hond goed monitoren.

De wildroute
Binnen de ‘wildroute’ worden de wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de ORWEJA (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden), een samenwerkingsverband tussen de (voorheen Koninklijke) Nederlandse Jagersvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. Dat zijn de Standaard Jachthonden Proeven (afgekort met SJP) en de Meervoudige Apporteerproeven (afgekort met MAP).

Standaard Jachthonden Proef (SJP) en Meervoudige Apporteerproef (MAP)
Op een SJP en een MAP wordt overwegend met koud wild gewerkt. Op een SJP worden gestandaardiseerde proeven gedaan (dezelfde als op een CDD) en op een MAP variëren de proeven steeds. Het aantal apporten per proef en het aantal af te leggen proeven is op iedere MAP wel steeds gelijk.

Om een Meervoudige Apporteerproef (MAP) te kunnen lopen, heb je minstens twee SJP-B-diploma’s nodig waarvan één met minimaal 68 (van de maximaal 80) punten. Clubdiploma’s op B-niveau gelden niet als kwalificatie voor een MAP.

SJP’s en MAP’s worden, net als een CDD, verdeeld over drie niveaus:

Niveau C (beginnend)
Niveau B (gevorderd)
Niveau A (vergevorderd)

In het Jachtreglement van de FRC vind je naast allerlei regels ook een gedetailleerde beschrijving van de diverse wedstrijden. Ook ORWEJA heeft een algemeen reglement.

Naar het Jachtreglement van de FRC (link maken)
Naar het ‘Algemeen Reglement Jachthondenproeven’ van ORWEJA.

Meedoen!
Lidmaatschap, voor meer kans op deelname
Voor zowel SJP’s en MAP’s als CDD’s en WT’s geldt dat lidmaatschap van de organiserende vereniging (jagersvereniging dan wel rasvereniging) bijna een voorwaarde is om kans te maken op deelname. De animo voor de wedstrijden is groot, het aantal toegestane deelnemers beperkt en leden krijgen altijd voorrang.

TOP