FORGOT YOUR DETAILS?

Fokken bij de FRC

Er zijn ruim 70 fokkers verbonden aan de FRC. Elke fokker voldoet aan de algemene gedragsregels die vastgelegd zijn in de Code van Ethiek. De ingezette ouderdieren voldoen aan de criteria zoals die beschreven zijn in het Verenigings Fok Reglement (VFR).

De fokker heeft voor de feitelijke dekking een fokplan ingediend bij de Begeleidingscommissie van de FRC via het invullen van een fokkerij formulier (link naar het formulier) Na toetsing van het fokplan aan het Verenigingsfokreglement (VFR) en aan de aanvullende eisen van een combinatie ouderdieren, wordt een schriftelijk verslag verstrekt aan de fokker. Indien nodig worden aan het verslag op- of aanmerkingen toegevoegd betreffende de voorgestelde combinatie. Voor iedere keer dat er met een zelfde teef gefokt wordt is een nieuwe toetsing vereist. Fokkers kunnen voor advies terecht bij de Begeleidingscommissie van de FRC.

Verkoop van een pup
Bij de koop en verkoop van een pup is de FRC geen partij; het is een aangelegenheid tussen koper en fokker. Elk fokplan op de nestlijsten (geboren, gedekt, gepland) is vooraf voorgelegd aan de Begeleidingscommissie (BC) van de FRC. De fokker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nest en het plaatsen van de pups.

Info voor de, op deze website vermelde, fokkers
Om onze informatie up-to-date te houden zorgen fokkers er voor dat wijzigingen zo spoedig mogelijk gemeld worden. Als fokker kun je dat doen door een mail te sturen aan BCsecretariaat@frc-nl.com.
Het is mogelijk dat in dezelfde periode meer nesten verwacht worden of pups geboren worden. Aanvragen die door drukte nog niet zijn behandeld zijn staan nog niet op de nestenlijst.
Ieder nest wordt na twee maanden van de nestenlijst verwijderd, tenzij de fokker duidelijk aan heeft gegeven dat de pups op dat moment nog niet verkocht zijn.

Gegevens over afstamming, gezondheid en aanvullende kwalificaties
De afstamming en de gezondheidsuitslagen (HD, PL en ogen) van de ouderdieren kunt u vinden via de website Houden van honden, door te zoeken op NHSB-nummer, stamboomnaam of chipnummer. U kunt ook de fokker vragen naar de gezondheidsuitslagen van de ouderdieren.
Verder staan op onze website van elk nest staan de volgende gegevens vermeld:

Hieronder vind je een uitleg van de terminologie in de nestenlijsten van geboren pups, dekkingen en de geplande nesten.

Geboortedatum Verwachte (gemiddeld 63 dagen na de dekking) of feitelijke geboortedatum.
Pup-info Het aantal geboren pups, de verdeling van reuen en teven. Indien van toepassing gesplitst in kleur. Als er geen kleur vermeld is, zijn alle pups zwart. Er wordt aangegeven of er nog pups beschikbaar zijn.
Naam teef en reu De officiële stamboomnaam van de teef of reu. Roepnaam tussen aanhalingstekens.
Hoogste showkwalificatie Tijdens een tentoonstelling of de Kampioenschapsclubmatch van de FRC worden de Flatcoated Retrievers beoordeeld op hun exterieur en gangwerk. Hierbij zijn de volgende kwalificaties te behalen:

 

 

 

 

 

U (uitmuntend)
ZG (zeer goed)
G (goed)

M (matig)

De beste reu en teef verdienen hier Kampioenschapspunten (CACs).

Bij het behalen van vier punten krijgt de hond de titel ‘Nederlands Kampioen’.

Hoogste werkkwalificatie De werkeigenschappen van een Flatcoated Retriever kunnen op verschillende niveaus worden getoetst.

 

 

 

 

 

 

Een C-diploma, behaald op een Clubdiplomadag (CDD) van een retriever vereniging of op een Standaardjachtproef (SJP) is het instapniveau. Voor een B-diploma liggen de eisen hoger en het A-diploma is het hoogste niveau. 

Veldwedstrijden
Daarnaast kan op een wedstrijd waar de jacht in praktijk wordt gebracht een Veldwedstrijd Kwalificatie behaald worden. (U, ZG, G, al dan niet met  plaatsing).

Deze wordt aangeduid met: FTA (Field Trial Award; veldwedstrijd kwalificatie), FTW (Field Trial Winner; winnaar van een veldwedstrijd).

Voor de titel ‘Werkkampioen’ op een veldwedstrijd kunnen ook kampioenschapspunten (CAC's) verdiend worden.

De titel ‘Trialer’ wordt in Frankrijk en België toegekend aan een jachthond die twee keer een kwalificatie ‘Uitmuntend’ heeft behaald op een veldwedstrijd.

GWI (voormalig Retrievertest) Flatcoated Retrievers, die niet in het bezit zijn van een werkkwalificatie kunnen een GWI (voormalig Retrievertest) bij de FRC afleggen. Tijdens deze test worden zowel het sociale gedrag als de werkeigenschappen getest. Ouderdieren, die deze test hebben afgelegd voldoen aan de aanvullende (werk) eisen.
Naam, telefoonnummer en woonplaats fokker  
Kennelnaam van de fokker Deze naam komt op de stamboom te staan.
Koopcontract De FRC heeft een juridisch getoetst koopcontract opgesteld, dat de fokker bij de verkoop van een pup gebruikt. De fokker kan dit contract uitbreiden met een eigen bijlage.
TOP