FORGOT YOUR DETAILS?

Overzicht nesten

Info voor de fokkers die vermeld staan op deze pagina: Om onze informatie up-to-date te houden willen we u vragen om wijzigingen zo spoedig mogelijk te melden! Ieder nest wordt na ca. 2 maanden automatisch van de nestenlijst verwijderd, tenzij u duidelijk aangeeft dat de pups op dat moment nog niet verkocht zijn. Hoe? Stuur een e-mail naar: BCsecretariaat@frc-nl.com . Voor informatie over de nesten kunt u contact opnemen met de fokker en/of verzorger.

Voor algemene informatie over het ras en te verwachten nesten kunt u contact opnemen per e-mail: BCsecretariaat@frc-nl.com.

De Flatcoated Retriever Club streeft ernaar om zoveel mogelijk te fokken volgens het z.g. dual purpose principe, d.w.z. dat de combinatie van ouderdieren voldoet aan alle gezondheidseisen en aanvullende eisen (= werk (karakter)- en schoonheid (show)-resultaten) van het Verenigingsfokreglement (VFR) van de FRC. Voor uitleg over de gestelde eisen kunt u op onderaan op deze pagina kijken.

Koop resp. verkoop van een pup is een aangelegenheid tussen koper en fokker waarbij de FRC geen partij is. Elk fokplan dat wordt vermeld op de lijsten met nesten (geboren, gedekt, gepland) is vooraf voorgelegd aan de Begeleidingscommissie (BC) van de FRC. Na onderzoek naar de gezondheid, show- en werkresultaten wordt een schriftelijk verslag verzonden aan de fokker, indien nodig vergezeld van op- of aanmerkingen betreffende de voorgestelde combinatie. Wij raden puppykopers aan altijd bij de fokker naar dit schrijven te vragen.

Wilt u de afstamming van een hond of zijn gezondheidsuitslagen bekijken, dan kunt u dat doen in onze eigen database: Zooeasy of via https://www.houdenvanhonden.nl/generaties-gezondheid-online U kunt zoeken op NHSB-nummer, naam of chipnummer.

Uitleg Resultaten

U wordt geadviseerd om aan de fokker inzage te vragen in de brief van de Begeleidings Commissie betreffende het fokplan.

Leeswijzer met informatie over reeds geboren- en toekomstige nesten. De oudercombinaties van de vermelde nesten onder het tabje 'fokplannesten' voldoen aan de gezondheidseisen en aanvullende voorwaarden van het fokreglement van de Flatcoated Retriever Club (FRC). De oudercombinaties van de vermelde nesten onder het tabje 'meldingsnesten' voldoen aan de gezondheidseisen van het fokreglement van de Flatcoated Retriever Club (FRC). Echter de ouderdieren voldoen niet aan alle aanvullende voorwaarden, zoals de show en/of werkkwalificatie.

Op de nestenlijsten die u onder bovenstaande linkjes kunt vinden, staan de volgende gegevens vermeld:

Verwachte geboortedatum:
Ongeveer 63 dagen na de dekking.

Geboortedatum:
Zodra het nest geboren is, wordt hier de geboortedatum ingevuld.

Aantal pups:
Het aantal geboren pups, reuen en teven, indien van toepassing gesplitst in kleur. Als er geen kleur vermeld is, zijn alle pups zwart. Er wordt alleen aan gegeven of er nog pups beschikbaar zijn

Naam teef:
Dit is de officiële stamboomnaam van de teef.

Naam reu:
Dit is de officiële stamboomnaam van de reu.

HD-uitslag:
Dit is de officiële uitslag van het onderzoek naar Heupdysplasie, een afwijking van het heupgewricht.
HD-A = negatief (vrij), HD-B = overgangsvorm, HD-C = licht positief.

PL-uitslag:
Dit is de officiële uitslag van het onderzoek naar Patella Luxatie, een afwijking in het kniegewricht.
- PL-vrij: Er is geen aanwijzing voor het bestaan van Patella Luxatie, of er is een horizontale verschuifbaarheid van de patella vastgesteld, maar deze is niet uit de groef te dislokeren (luxabele patella).
- PL graad 1: Vastgesteld is, dat de patella niet voldoende stabiel in haar groef op het dijbeen zit. Zij is door draaien van het scheenbeen en/of zijwaartse druk te dislokeren.

Oogonderzoek:
Het PRA/Cataract onderzoek is een verplicht oogonderzoek. Er mag uitsluitend gefokt worden met ouderdieren die (voorlopig) vrij zijn van erfelijke oog-afwijkingen. De uitslag van dit onderzoek is een jaar geldig. Op het moment van de dekking moeten, zowel reu als teef in bezit zijn van een geldige uitslag.

Hoogste showkwalificatie:
Tijdens een tentoonstelling of de Kampioenschapsclubmatch van de FRC worden de Flatcoated Retrievers beoordeeld op hun exterieur en gangwerk. Hierbij zijn de volgende kwalificaties te behalen: U = uitmuntend, ZG = Zeer Goed, G = Goed, M = Matig. De beste reu en teef verdienen hier Kampioenschapspunten (CACs). Bij het behalen van vier punten krijgt de hond de titel Nederlands Kampioen.

Hoogste werkkwalificatie:
De werkeigenschappen op apporteergebied van een Flatcoated Retriever kunnen op verschillende niveaus worden getoetst. Een C-diploma, behaald op een Certificaatdag van een retrieververeniging, of op een diplomadag van de KNJV, is het laagste diploma. Voor een B-diploma liggen de eisen hoger en een A-diploma kunnen honden behalen die de hoogste trainingsgraad hebben bereikt. Daarnaast kan, op een wedstrijd waar de jacht in praktijk wordt gebracht, de hond die in de ogen van de aanwezige keurmeesters goed heeft gepresteerd,
een Veldwedstrijdkwalificatie behalen (U, ZG, G, al dan niet met plaatsing). Deze wordt met de engelse benaming aangeduid: FTA=Field Trial Award (veldwedstrijdkwalificatie), FTW=Field Trial Winner (winnaar van een veldwedstrijd). Ook op een veldwedstrijd kunnen kampioenschapspunten verdiend worden, CACT's, voor de titel Werkkampioen. De titel "Trialer" wordt in Frankrijk en Belgie toegekend aan een jachthond die 2x een kwalificatie Uitmuntend heeft behaald op een veldwedstrijd.

Flatcoated Retriever Test:
Flatcoated Retrievers, die niet in het bezit zijn van een werkkwalificatie kunnen de GWI (voormalig Retrievertest) afleggen. Tijdens deze test worden zowel het sociale gedrag als de werkeigenschappen getest. Ouderdieren, die deze test hebben afgelegd, worden op het primaire deel van de nestenlijsten geplaatst.

Gegevens fokker:
Naam, telefoonnummer en woonplaats fokker

Kennelnaam van de fokker:
Deze naam komt op de stamboom van de pups te staan.

Koopcontract:
De FRC heeft een juridisch getoetst koopcontract opgesteld, dat de fokker bij de verkoop van een pup gebruikt. De fokker kan dit contract uitbreiden met een bijlage.

TOP