FORGOT YOUR DETAILS?

Bestuur en commissies

Het Bestuur van de FRC is benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit minimaal vijf personen. De benoeming van bestuursleden geschiedt voor een zittingsperiode van drie jaar met een maximale verkiesbaarheid voor twee volgende termijnen. In onze Statuten en Huishoudelijk reglement zijn benoeming, ontslag, functie en taken vastgelegd. Elke commissie is in het bestuur vertegenwoordigd waarmee de verbinding tussen de onderdelen van de vereniging gewaarborgd is.  De kernwaarden van het bestuur zijn verbinding en samenwerking. Elk lid hoort zich betrokken te voelen bij de vereniging. Wellicht niet allemaal met dezelfde intensiteit, maar wel met een gedeelde passie voor onze Flatcoated Retriever.

De Begeleidingscommissie (verder afgekort met BC) houdt zich bezig met het voorzien in informatie over de ontwikkeling en gezondheid en welzijn van het ras; in het bijzonder alles rondom fokken en het testen van pups. Commissieleden stimuleren en onderhouden de verbinding met fokkers en richten zich op deskundigheid op het gebied van gezondheid en welzijn van onze Flatcoated Retriever. Het doel van de commissie is in samenwerking met fokkers voor een gedegen fokprogramma zorg te dragen.
De BC toetst fokplannen aan het Verenigingsfokreglement (VFR), coördineert puptesten en gedragsinventarisatietesten en doet voorstellen ter verbetering van de gezondheid. Aangesloten fokkers komen twee keer per jaar samen met de begeleidingscommissie voor een fokkerijvergadering. Heb je een vraag? Stuur een mail naar secretariaatbc@frc-nl.com

De Jachtcommissie (verder afgekort met JC) geeft vorm aan het werkende deel van de 'dual purpose' van de Flatcoated Retriever. De commissie organiseert elk jaar jachtevenementen voor zowel beginnende als gevorderde voorjagers. Net zoals twee bijzondere karakteristieke eigenschappen van de Flatcoated Retriever is deze commissie 'gedreven' en 'gepassioneerd'. De commissie wil hondeneigenaren en fokkers van Flatcoated Retrievers stimuleren om met de hond te gaan werken en zo de jachteigenschappen van de Flatcoated Retriever in stand te houden en verder te ontwikkelen. Vragen over jachtevenementen? Stuur een mail naar jachtcommissie@frc-nl.com. Wil je direct inschrijven ga dan ons inschrijfsysteem

Plezier met je Flatcoated Retriever staat hoog in het vaandel van de Evenementencommissie (verder afgekort met EC). De groep enthousiaste vrijwilligers zorgt jaarlijks voor een divers aanbod van activiteiten en evenementen. Voor elk wat wils, verspreid over het land, van jong tot oud en van spel tot sport. Ook het organiseren van informatieve lezingen en workshops neemt deze commissie voor haar rekening. De commissie heeft als doel om inhoud te geven aan de verbinding van en met leden en opereert in het sociale domein van de vereniging door middel van gezelligheid en betrokkenheid met en onder elkaar. Naast kleinschalige evenementen is de commissie verantwoordelijk voor het organiseren van het grootste jaarlijkse evenement van de FRC, de Kampioenschapsclubmatch (KCM) (link naar Clubactiviteiten) Wil je meer weten of heb je een leuk idee?  Mail naar evenementencommissie@frc-nl.com

Dit clubje is 'speels' en 'kleurrijk' net zoals onze Flatcoated Retriever. De Communicatiecommissie (verder afgekort met CC) geeft vorm aan de boodschap van de FRC in woord, beeld en geluid. Het doel is dat de communicatie helder, toegankelijk en herkenbaar is. De vormgeving van de boodschap staat in relatie met de missie en visie van de FRC die uitgedrukt is door de kernbegrippen SAMEN, DELEN en KRACHT. Begrippen die onze Flatcoated Retriever kenmerkt en die ook de FRC wil uitstralen.  Zij maken zes keer per jaar het mooie blad ‘Flat Magazine’ met prachtige en informatieve verhalen en foto’s. Ze verzorgen digitale informatieve nieuwsbrieven en verspreiden actuele informatie via website en Facebook. De CC is tevens verantwoordelijk voor het beheer van de website. De commissie schrijft, redigeert, doet veldonderzoek en interviewt . Ze zijn altijd op zoek naar mooi fotomateriaal en persoonlijke verhalen van mensen.
Heb jij een interessant onderwerp? Laat het ons weten. Ook persoonlijke verhalen en ervaringen met een mooie foto zijn welkom. Stuur ze op naar de redactie via redactie@frc-nl.com

TOP