FORGOT YOUR DETAILS?

Bestuur en commissies

Het Bestuur van de FRC is benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit minimaal vijf personen. De benoeming van bestuursleden geldt voor een zittingsperiode van drie jaar met een maximale verkiesbaarheid voor twee volgende termijnen. In onze Statuten en Huishoudelijk reglement zijn benoeming, ontslag, functie en taken vastgelegd. Elke commissie is in het bestuur vertegenwoordigd. Op deze manier is de verbinding tussen de onderdelen van de vereniging gewaarborgd.  De kernwaarden van het bestuur zijn verbinding en samenwerking. Over financiële zaken kunt u mailen naar penningmeester@frc-nl.com. Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u mailen naar secretariaat@frc-nl.com

De Begeleidingscommissie (BC) verstrekt informatie over de ontwikkeling, gezondheid en het welzijn van het ras. In het bijzonder alles rondom fokken en het testen van pups. Commissieleden stimuleren en onderhouden de verbinding met fokkers. Het doel van de commissie is, om in samenwerking met fokkers, een verantwoord fokprogramma in stand te houden waarin het welzijn van de Flatcoated Retriever voorop staat. De BC toetst fokplannen aan het Verenigingsfokreglement (VFR), coördineert puptesten en gedragsinventarisatietesten en doet voorstellen ter verbetering van de gezondheid. Aangesloten fokkers komen twee keer per jaar samen met de BC voor een fokkerijvergadering. Heb je een vraag? Stuur een mail naar secretariaatbc@frc-nl.com

De Jachtcommissie (JC) geeft vorm aan het werkende deel van de 'dual purpose' van de Flatcoated Retriever. De commissie organiseert elk jaar jachtevenementen voor zowel beginnende als gevorderde voorjagers. Net zoals de Flatcoated Retriever zelf, is deze commissie 'gedreven' en 'gepassioneerd'. De commissie wil hondeneigenaren en fokkers van Flatcoated Retrievers stimuleren om met de hond te gaan werken en zo de jachteigenschappen van de Flatcoated Retriever in stand te houden en verder te ontwikkelen. Vragen over jachtevenementen? Stuur een mail naar jachtcommissie@frc-nl.com. Wil je direct inschrijven ga dan ons inschrijfsysteem

De Communicatiecommissie (CC) geeft vorm aan de boodschap van de FRC in woord, beeld en geluid. Dit clubje is 'speels' en 'kleurrijk' net zoals onze Flatcoated Retriever zelf. De CC wil helder, toegankelijk en herkenbaar zijn in lijn met de kernbegrippen van de FRC: Samen, Delen en Kracht.
De CC maakt zes keer per jaar het mooie ‘Flat Magazine’ met prachtig beeldmateriaal en (informatieve) verhalen. Ze verzorgt digitale nieuwsbrieven en verspreidt actuele informatie via website en Facebook. De CC is verantwoordelijk voor het beheer van de website. 
De commissie schrijft, redigeert, doet veldonderzoek en interviewt. Ze is altijd op zoek naar mooi fotomateriaal en persoonlijke verhalen van mensen.
Heb jij een interessant onderwerp? Laat het ons weten. Ook persoonlijke verhalen en ervaringen met een mooie foto zijn welkom. Stuur ze op naar de redactie via redactie@frc-nl.com

Heeft u een hele specifieke vraag of opmerking? Zoek hieronder het onderwerp met de juiste contactgegevens.

TOP