FORGOT YOUR DETAILS?

Bestuur en commissies

Bestuur 

Het bestuur van de FRC is benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit minimaal vijf personen. De benoeming van bestuursleden geldt voor een zittingsperiode van drie jaar met een maximale verkiesbaarheid voor twee volgende termijnen. In onze Statuten en Huishoudelijk reglement zijn benoeming, ontslag, functie en taken vastgelegd. Elke commissie is in het bestuur vertegenwoordigd. Op deze manier is de verbinding tussen de onderdelen van de vereniging gewaarborgd.  De kernwaarden van het bestuur zijn verbinding en samenwerking. 

Huidige bestuur:

Ad Ordelman - voorzitter - voorzitter@frc-nl.com

Lucas Peeters - penningmeester - penningmeester@frc-nl.com

Francina Mons - secretaris - secretariaat@frc-nl.com

Judith Tunnat - Algemeen lid en voorzitter Begeleidingscommissie - BCvoorzitter@frc-nl.com

Cindy van Damme - Algemeen lid en voorzitter Jachtcommissie - JCvoorzitter@frc-nl.com

De bestuurspost op communicatie wordt waargenomen door Wendeline Wouters (ai) CCvoorzitter@frc-nl.com

Begeleidingscommissie (BC)

De begeleidingscommissie verstrekt informatie over de ontwikkeling, gezondheid en het welzijn van het ras. In het bijzonder alles rondom fokken en het testen van pups. Commissieleden stimuleren en onderhouden de verbinding met fokkers. Het doel van de commissie is, om in samenwerking met fokkers, een verantwoord fokprogramma in stand te houden waarin het welzijn van de Flatcoated Retriever voorop staat. De BC toetst fokplannen aan het Verenigingsfokreglement (VFR), coördineert puptesten en gedragsinventarisatietesten en doet voorstellen ter verbetering van de gezondheid. Aangesloten fokkers komen twee keer per jaar samen met de BC voor een fokkerijvergadering. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar BCsecretariaat@frc-nl.com

Jachtcommissie (JC)

De jachtcommissie geeft vorm aan het werkende deel van de 'dual purpose' van de Flatcoated Retriever. De commissie organiseert elk jaar jachtevenementen voor zowel beginnende als gevorderde voorjagers. Net zoals de Flatcoated Retriever zelf, is deze commissie 'gedreven' en 'gepassioneerd'. De commissie wil hondeneigenaren en fokkers van Flatcoated Retrievers stimuleren om met de hond te gaan werken en zo de jachteigenschappen van de Flatcoated Retriever in stand te houden en verder te ontwikkelen. Vragen over jachtevenementen? Stuur een mail naar jcsecretariaat@frc-nl.com

Wilt u zich inschrijven voor een jachtevenementen ga dan via deze link naar ons inschrijfsysteem 

Communicatiecommissie (CC) 

De communicatiecommissie geeft vorm aan de boodschap van de FRC in woord, beeld en geluid. Dit clubje is 'speels' en 'kleurrijk' net zoals onze Flatcoated Retriever zelf. De CC wil helder, toegankelijk en herkenbaar zijn in lijn met de kernbegrippen van de FRC: Samen, Delen en Kracht.
De redactie is onderdeel van deze commissie en  maakt zes keer per jaar het mooie ‘Flat Magazine’ met prachtig beeldmateriaal en informatieve artikelen en persoonlijke ervaringen en verhalen van leden. Ze verzorgt digitale nieuwsbrieven en verspreidt actuele informatie via website en Facebook. De commissie  is verantwoordelijk voor het beheer van de website. 
De commissie schrijft, redigeert, doet veldonderzoek en interviewt. Ze is altijd op zoek naar mooi fotomateriaal en persoonlijke verhalen van mensen.
Heb jij een interessant onderwerp voor het Flat Magazine? Laat het ons weten. Ook persoonlijke verhalen en ervaringen met een mooie foto zijn welkom. Stuur ze op naar de redactie via redactie@frc-nl.com

Kunt u iets niet vinden? 

Hieronder een lijst met specifieke onderwerpen

Adverteren en sponseren 

Heeft u interesse om in het Flat Magazine te adverteren of een evenement te sponsoren? Mail ons op sponsorcommissie@frc-nl.com

Showen / KCM

U kunt op deze website onder evenementen informatie vinden over de KCM. De inschrijving verloopt via Onlinedogshow.nl. Voor andere vragen kunt u mailen naar kcm@frc-nl.com

Opvoeden van een pup

Kunt u wat ondersteuning gebruiken bij de opvoeding van uw pup? De FRC geeft 10 digitale nieuwsbrieven uit en u kunt meedoen aan online supportbijeenkomsten. Kijk op onze pagina over Flat's Talk of stuur een mail naar flatstalk@frc-nl.com

TOP