FORGOT YOUR DETAILS?

Overige wedstrijden

Orweja Workingtest (OWT)
De workingtest van de ORWEJA is een erg streng gekeurde workingtest waarbij alleen met dummy’s gewerkt wordt. De hond moet aan strenge eisen voldoen, waaronder niet piepen (piepen heeft een directe diskwalificatie tot gevolg). 

Veldwedstrijd (Field Trial)
De term ‘veldwedstrijd’ is een verzamelnaam voor verschillende soorten wedstrijden. Deze wedstrijden vinden altijd plaats ‘in het veld’ waar daadwerkelijk wordt gejaagd. Naast allerlei andere soorten zijn er ook veldwedstrijden voor retrievers. De honden worden in het vrije veld na het schot beoordeeld op de mate waarin zij effectief en in samenwerking met hun voorjager het wild binnenbrengen. 

Mock Trial
Een mock trial is een imitatie van een veldwedstrijd waarbij met dummy’s in plaats van wild wordt gewerkt; er wordt dus niet daadwerkelijk gejaagd. 

Provinciale Jachthondenproef (PJP)
Meervoudige apporteerproeven met wild, opengesteld voor leden van het gewest van de Nederlandse Jagersvereniging waar men staat ingeschreven. Niveau: tussen MAP en Nimrod. 

Apporteer Trofee (AT)
De FRC organiseert jaarlijks, onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Jachtcommissie, aan het eind van het seizoen de wedstrijd om de ‘FRC Apporteer Trofee’ (FRC-AT) en de ‘Ben Koolen Bokaal’ (BKB). De deelnemers zijn voorjagers die in het afgelopen wedstrijdseizoen een A-diploma, of een vergelijkbaar resultaat, hebben behaald. Deelname is op uitnodiging van de FRC. Zie ook het Jachtcommissie Reglement.

Champions Trophy (CT)
De Champions Trophy is dé onderlinge wedstrijd tussen de beste retrievers van het afgelopen seizoen, georganiseerd door de gezamenlijke retrieververenigingen. Elke retrieververeniging selecteert de uit te nodigen combinaties aan de hand van de resultaten behaald op de door die verenigingen georganiseerde evenementen. De FRC gebruikt de resultaten van de Apporteer Trofee om de selectie voor deelname vast te stellen. De winnaar van de vorige CT mag automatisch meedoen. De wedstrijd vindt meestal in februari plaats. 

Nimrod
De Nimrod is de jaarlijkse apotheose voor jachthondenminnend Nederland. Er treden achttien topcombinaties aan waarin in principe alle jachthondenrassen vertegenwoordigd zijn. Een hond mag maar éénmaal in zijn leven meedoen. Om voor deelname in aanmerking te komen moet er in het lopende seizoen tenminste twee A diploma’s behaald zijn op een MAP. Deelname is op uitnodiging.

TOP