FORGOT YOUR DETAILS?

Flat's Talk

een online coachingsprogramma voor pupbaasjes

Flat’s Talk is gericht op het ondersteunen van nieuwe pupeigenaren bij de dagelijkse opvoed- en verzorgingsvraagstukken. We gaan bij Flat's Talk uit van de ervaringen en vraagstukken van de deelnemers. Pups kunnen een hele uitdaging zijn. Door het delen van ervaringen en het uitwisselen van tips zoeken we samen naar een positieve aanpak en passende oplossing.  

Deelnemer van een online groep : "Door verhalen van andere pupeigenaren herkende ik het gedrag van mijn eigen pup. Het was soms best een geruststelling dat anderen er ook mee worstelen". 

Deelnemer: "De digitale nieuwsbrieven zijn leuk om te lezen. ik heb heel veel gehad aan de praktische tips en heb ook tijdens de online groep geleerd om beter naar het gedrag van mijn pup te kijken en te begrijpen."

 

Flat's Talk bestaat uit tien digitale nieuwsbrieven en online ondersteuningsbijeenkomsten

Nieuwsbrief met relevante informatie per leeftijdsfase
Tijdens het eerste levensjaar ontvang je tien nieuwsbrieven met allerlei relevante informatie over de leeftijdsfase van je pup. De eerste twee nieuwsbrieven, met algemene informatie en over de voorbereidingen op de komst van de pup ontvang de pupeigenaar meestal van de fokker. Vanaf nieuwsbrief 3 (rond 8 weken) tot nieuwsbrief 10 (rond de eerste verjaardag) wordt de mailing verzorgd door de FRC. Later aangemeld? Geen nood, via de inhoudsopgave, onderaan elke nieuwsbrief, zijn de voorgaande nieuwsbrieven altijd terug te vinden.

Coachingsgroepen
Interactief via Zoom of Teams
Online coachingsgroepen, via Zoom of Teams is een interactief onderdeel van Flat’s Talk. Het doel van deze groepen is het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. De groep wordt begeleid door een gespreksleider/coach en een ervaringsdeskundige. De groep is een veilige omgeving en biedt daardoor de kans om vragen te stellen over onderwerpen waarvan we allemaal wel eens denken ‘Ben ik nou de enige?’.
We zijn vooral gericht op een positieve opvoeding en omgang met de hond en om mensen te helpen bij het nadenken voor eigen passende oplossingen van een probleem. Indien er complexe gedragsproblemen spelen verwijzen we graag door naar een deskundige die ter plaatse kan helpen. Ook zal er rondom een aantal onderwerpen doorverwezen worden naar de betreffende fokker. De fokker kent de pups goed en zal over het algemeen beschikbaar zijn voor specifieke vragen van de pupeigenaren. 

Inschrijving
Gratis voor leden
Voor FRC-leden zijn de nieuwsbrieven en deelname aan de online coachingsgroepen gratis. Veel pupeigenaren worden door de fokker aangemeld. Is dat niet gelukt dan kan er gebruik gemaakt worden van onderstaand aanmeldformulier met een keuzemogelijkheid voor de nieuwsbrieven, onlinegroep of beide. We starten regelmatig een nieuwe groep en gaan kijken of er een plek beschikbaar is.

Geen lid?
Om kennis te maken ontvang je na aanmelding de eerste vijf nieuwsbrieven gratis. Om ook de daaropvolgende nieuwsbrieven te ontvangen en mee te doen aan de online groep, moet je lid worden

Start coachingsgroepen

Heb je net een pup thuis of mag je die kleine binnenkort ophalen? Wil je meedoen aan de online coachingsgroep? Meld je aan! Bij voldoende aanmeldingen start er een nieuwe groep, 

Ik wil me graag opgeven voor het online programma

Definitieve datum kan nog worden doorgegeven.

TOP