FORGOT YOUR DETAILS?

De verzorging van de aanstaande fokteef

FRC-BC 2020

Voorbereidingsvragen
Stel jezelf, ter voorbereiding op een nest van jouw teef, de volgende vragen:
Hoe is de lichamelijke (spier)conditie en wat is het gewicht van uw hond?
Wanneer de hond te zwaar is kan dit een nadelige invloed hebben op de vruchtbaarheid. Het kan de oorzaak zijn van een klein nest of moeilijkheden bij het werpen. Zorg voor een algehele goede (spier)conditie van uw teef; maak lange(re) wandelingen.

Wat is de leeftijd van de hond?
Een teef moet tenminste 24 maanden oud zijn en niet ouder dan zes jaar bij een eerste dekking. Een teef mag in een periode van 12 maanden maximaal één nest hebben. Na een nest heeft een teef tijd nodig om weer helemaal in de goede conditie te komen.

Hoe staat het met de bescherming van uw hond?
Wanneer ze langer dan een jaar geleden getiterd of geënt is tegen Hondenziekte (Distemper) en Parvo is het verstandig de teef vóór de loopsheid opnieuw te laten titeren om te controleren of de bescherming nog hoog genoeg is. Zijn de waardes te laag, dan kan er een vaccinatie gegeven worden. Op deze manier meet en waarborg je een optimale bescherming van de moederhond en kan ze die doorgeven aan haar pasgeboren pups.

Hoe staat het met eventuele worminfecties?
Ontworm uw hond zodra zij loops is.

Loopsheid en tijdstip van de dekking 

Het is belangrijk dat je de eigenaar van de dekreu direct op de hoogte stelt van de loopsheid van uw teef. De eigenaar van de reu kan zich dan tijdig voorbereiden op een dekking en je weet waar de reu is op het moment dat jouw teefje zover is.

Het juiste dektijdstip
Wanneer de  teef loops is geworden zijn er verschillende methoden om de dekdag te bepalen. Je kunt dit doen door de teef goed te observeren en te kijken of de dame in kwestie al dekrijp is. Wil je er zeker van zijn je teef op het juiste moment gedekt wordt, dan kun je  advies en begeleiding vragen bij een dierenkliniek. Via bloedafname kan de dierenarts het progesteron bepalen voor het juiste dektijdstip. Vanaf dag zeven van de loopsheid kan er bloed afgenomen worden zodat met de progesteronbepaling in het bloed het juiste dektijdstip vastgesteld kan worden. 

Om een dekking zo optimaal mogelijk en vooral vruchtbaar te laten verlopen is het aan te raden om op een van de eerste dagen van de loopsheid, een vaginaal uitstrijkje te laten maken van uw teefje. Op basis van dit uitstrijkje kan er, wanneer er een voor de dekking schadelijke  bacterie aanwezig is, op tijd een geschikt antibioticum gegeven worden. Eventueel kun je, in overleg met de dierenarts, een herpes enting overwegen.  

Fertiliteitsbegeleiding
Er zijn op het gebied van fertiliteitsbegeleiding diverse dierenklinieken in Nederland. Hier worden zowel de fokker als het teefje professioneel begeleid. De fokker krijgt advies over de loopsheid, dekking, dracht en de geboorte van het nest.  

Zonder begeleiding
Ga je  voor de eerste optie, dus zonder fertiliteitsbegeleiding van een dierenkliniek, let dan goed op het gedrag van de teef en de uitvloeiing uit de vulva om zo het meest waarschijnlijke dektijdstip te kunnen bepalen. Het is verstandig om dit meteen al bij de eerste loopsheid van uw teef te bekijken. Zo kun je dit beter leren beter inschatten. 

Het dektijdstip
Gewoonlijk zie je gedurende ongeveer tien dagen na het begin van de loopsheid een bloederige uitvloeiing, daarna vermindert de uitvloeiing en deze wordt lichtroze tot kleurloos. De vulva begint dan pas goed op te zwellen en wordt zachter. De teef vertoont soms neiging tot weglopen en zal veel belangstelling hebben voor andere honden. Wanneer je stevig op haar kruis drukt zal ze nu als een rots blijven staan en haar staart stijf naar opzij trekken zodat de vulva vrijkomt. Het tijdstip is dan aangebroken om de teef te laten dekken. Dit kun je eenmaal laten doen of na een dag laten herhalen, en eventueel een 3e keer in overleg met de eigenaar van de reu. Zeker als je geen progesteron hebt laten bepalen is het zinvol de teef meer dan één keer te laten dekken. 
De meeste Flatcoats laten zich dekken omstreeks de 11e – 12e – 13e dag, maar er zijn ook genoeg uitzonderingen daarop: teven die op de 8e dag al bereid zijn zich te laten dekken of pas op de 16e dag. 

De dekking

Dekking bij de reu thuis
Het is de gewoonte dat de teef op bezoek gaat bij de reu. Op eigen terrein kent een reu minder remmingen. De dekking plaats laten vinden bij de teef thuis is een minder goed idee. Niet iedere teef ontvangt haar aanstaande thuis met open armen. In overleg met de eigenaar van de dekreu kun je er ook voor kiezen de teef en de reu enkele dagen bij elkaar te laten logeren. Zelf weet je het best of dit voor uw teef een prettige logeerpartij is. Je moet wel goed afspreken met de eigenaar van de reu hoe dit het best geregeld kan worden. Heb je besloten zelf met de teef heen en weer naar de aanstaande vader te rijden dan breng je na de dekking de teef meteen terug in de auto of naar een andere rustige plaats in huis en zorgt je ervoor dat ze gedurende twee uur niet de kans krijgt om een plas te doen. Dus goed uitlaten voor de dekking.  

Neem de tijd!
Wat de dekking zelf betreft: de belangrijkste factor is TIJD. Neem de tijd!! Zowel de teef als de reu moeten voor ze bij elkaar gebracht worden goed uitgelaten zijn. Verwacht niet dat een teef zich na een lange autoreis meteen zal laten bespringen door een wildvreemde reu. 

Gun haar eerst even de tijd om rustig de omgeving te verkennen en laat dan pas de reu erbij. 

Een onervaren reu weet niet meteen waarom het gaat. Geef ze de tijd en bemoei je er niet mee, dat leidt veel te veel af. Ook honden kennen remmingen, zeker waar de baas bij is! Lukt het niet meteen? Zet je teef dan in de auto, drink een kop koffie en probeer het na een uur nog een keer. Vaak zullen deze onderbrekingen een reu juist activeren om sneller tot een dekking te komen. 

Het is raadzaam hulp te vragen van iemand die ervaring heeft met het laten dekken als de beide honden en hun eigenaren onervaren zijn.

De drachtige teef

Drachtigheidsonderzoek kan door middel van een echografie vanaf 28 dagen na de dekking. Er kan een goede schatting gemaakt worden van het aantal pups. Een dierenarts kan rond ongeveer 21 dagen door middel van voelen, de zogenaamde palpatie, ook concluderen of je  teef drachtig is of niet. GA NOOIT ZELF IN DE BUIK VAN DE HOND PORREN EN DUWEN. 


Dit is zeer schadelijk voor de nog ongeboren pups. Let ook op ongelukkige val of botspartijen 

van kinderen of wild spelende honden. Je moet de aanstaande moeder hiertegen beschermen. 

Voeding
De eerste vijf weken na de dekking hoeft je teef geen extra voeding te hebben. Wel dient zij goed uitgebalanceerd voer te krijgen. In de laatste vier weken van de dracht vindt de groei van de pups vooral plaats. Zo rond de 35e dag na de dekking ga je de hoeveelheid voer per week met 15% verhogen zodat ze rond de werpdatum zo’n 60% meer eet dan normaal. De laatste week van de dracht is het verstandig om je teef kleinere porties verdeeld over de dag te geven omdat ze grote maaltijden meestal niet meer op krijgt en ze vaak haar eetlust wat verliest. Sommige merken hondenvoer adviseren om de laatste drie weken van de dracht de teef puppybrokjes te geven. Deze brokjes zijn zeer energierijk en worden vaak beter verdragen dan de gewone brok. Ze worden bovendien graag gegeten. De meeste merken hondenvoer hebben een speciale voedingsfolder waarin dit wordt toegelicht. 

Geef geen extra kalk aan de drachtige teef. Dit kan schadelijk zijn voor de ongeboren pups. Wanneer je twijfelt aan de conditie van het drachtige teefje aarzel dan nooit en neem contact op met de dierenarts. 

Het werpen 

Je zult als aanstaand fokker ongetwijfeld vele boeken gelezen hebben over het werpen en alles daaromtrent zodat het overbodig lijkt hierop in te gaan. Daarom alleen wat zaken die van belang zijn betreffende de periode na de worp. Zie voor de verzorging van pups, de pagina ‘Het verzorgen en socialiseren van pups’.
Laat wanneer je er niet zeker van bent of alle pups geboren zijn, de dierenarts de teef tijdig onderzoeken. Het is altijd verstandig na de geboorte het nest en de moeder te laten controleren door een dierenarts.  

Houdt de teef vooral de eerste tien dagen na de worp goed in de gaten wat betreft veranderingen in temperatuur, uitvloeiingen, melkpartij, eetlust, drinken, ontlasting en gedrag. Is er iets dat je niet bevalt, bel dan meteen de dierenarts.  

De voeding van de zogende teef

Zodra de pups geboren zijn en beginnen te drinken gaat uw teef meestal weer beter eten. De hoeveelheid voer die de teef nodig heeft om haar pups te kunnen zogen is enorm. Voer haar zoveel als zij wil eten en verdeel het over meerdere porties per dag.  

Als de pups drie weken oud zijn heeft de teef soms wel vier keer de normale hoeveelheid voer nodig. Kies een energierijk voer van goede kwaliteit. Bij een kwaliteitsmerk is het niet nodig vitaminen of mineralen toe te voegen. Natuurlijk moet er altijd voldoende vers drinkwater klaar staan. De teef zal ook vaker kort uitgelaten moeten worden, ook weer niet te vaak en zeker niet te lang; de teef wordt hier onrustig van, zeker de eerst 14 dagen!

Aanbevolen literatuur 

  • De geboorte bij de hond: Dr. C. Naaktgeboren ISBN 90 6010 665 2  
  • Honden fokken: Esther Verhoef  ISBN 90 584 105 87 
  • Dogs and how to breed them: Hillary Harmar (uitgeverij T.F,11. Publications Inc.)
  • Succesful Dog Breeding: Chris Wilhowics & Bonnie Willcox ISBN 0 87605 740 7  
  • Handboek 'Fokken van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap' dit boek is te bestellen op de website van de Raad van Beheer. https://www.houdenvanhonden.nl/zoeken/?q=boek+fokken+met+honden
  • Bij  Kynotrain kunt het blad “Ha, die pup” bestellen.  

Dit is een informatief tijdschrift voor alle pupeigenaren, over opvoeding en omgaan met een pup.  www.kynotrain.nl 

 Via deze websites kunt u alles bestellen wat nodig is voor de aanstaande moeder en haar pups: www.fokkersplaza.com  en  www.witjesverzendhuis.nl 

TOP