FORGOT YOUR DETAILS?

De fokteef

Leeftijd
De meest ideale leeftijd voor een teef om een eerste nest te fokken is rond het derde jaar. Een Flatcoated Retriever heeft in de regel iets meer tijd nodig om volwassen te worden. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de hond zelf en van jou als eigenaar.

Gezondheid
Om met een teef te kunnen fokken moet je de volgende gezondheidsonderzoeken laten doen: 

HD = Heup Dysplasie  (heuponderzoek), 
PL = Patella Luxatie (Knie onderzoek) en 
Oogonderzoek.
Het HD onderzoek wordt gedaan door dierenartsen die erkend zijn om dit onderzoek uit te voeren en die een overeenkomst hebben met de Raad van Beheer. Dit geldt ook voor ook het PL onderzoek; van deze dierenartsen heeft men bij de Raad een lijst.

Het oogonderzoek wordt uitgevoerd door specialisten die lid zijn van het European College of Veterinary Ophthalmologists, het ECVO. De ooguitslagen gaan eveneens naar de Raad en komen ook in de database in het digitale dossier van de hond te staan. (https://www.houdenvanhonden.nl/generaties-gezondheid-online)

De uitslagen worden door de Raad verwerkt en online gepubliceerd op naam van de hond. Ze worden ook gepubliceerd door de Rasvereniging.

Fokken onder de vlag van de FRC 
De verschillende rasverenigingen kunnen nog aanvullende eisen stellen.

De FRC  wil graag dat er dual purpose gefokt wordt, dat wil zeggen met (volgens de rasstandaard) goed gebouwde honden die in het bezit van een werkdiploma zijn of waarbij evt. een aanlegtest is afgenomen. Dit houdt in dat de hond moet voldoen aan de minimale eisen ten aanzien van de gezondheid, aangevuld met minimaal twee showuitslagen waarbij er door twee verschillende keurmeesters een oordeel wordt uitgesproken. Wat betreft het werk moet minimaal een C certificaat of SJP diploma zijn behaald of, indien dit niet mogelijk is, moet een aanleg test, de zgn. GWI (voormalig Retrievertest) zijn afgelegd (voor de specifieke informatie verwijzen we je naar het Verenigings Fok Reglement.

Registratie en vermelding  van de nesten 
De FRC maakt onderscheidt in nesten waarvan beide ouderdieren aan zowel gezondheidseisen als de kwalificaties hebben op het gebied van exterieur (show) en werk (diploma of aanlegstest) en nesten waarvan er op het gebied van exterieur en of werk kwalificaties ontbreken. 

De nesten worden met de volgende termen geregistreerd:

Fokplannest
Bij een fokplannest is aan alle gestelde voorwaarden voldaan op het gebied van gezondheid, exterieur (show) en op het gebied van werk (diploma) cq aanleg (test).

Meldingsnest
Bij een meldingsnest is er wel aan de gezondheidseisen voldaan maar ontbreken er uitslagen op het gebied van exterieur (show) en/of werk (diploma) cq aanleg (test).

Op de website staan de fokplannesten altijd als eerste vermeld, daarna volgen de meldingsnesten.

TOP