FORGOT YOUR DETAILS?

Direct naar

Gedragstesten bij de FRC

De FRC heeft als doelstelling het 'dual purpose' karakter van de Flatcoated Retriever te handhaven. Daarom wordt ook veel aandacht besteed aan het gedrag en de werkcapaciteiten van de Flatcoats die binnen de FRC worden gefokt. Om deze te beoordelen zijn drie gedragstesten ontwikkeld, die speciaal zijn afgestemd op de eisen die aan het ras worden gesteld. Het woord 'test' is eigenlijk verkeerd, want het gaat hier niet om een soort examen waarvoor je al dan niet kunt slagen, maar om een gedragsobservatie. Gekeken wordt hoe de hond zich in het algemeen gedraagt en hoe hij op verschillende situaties, waaraan hij wordt blootgesteld (= de testjes) reageert. De testen hebben eenzelfde opbouw en normering, maar hebben verschillende doelstellingen.
 
Over het nut van de gedragstesten bij de FRC kunt u het artikel lezen van Elian Hattinga van ’t Sant: PUPPYTEST-FOKDAGTEST-GWI (VOORMALIG RETRIEVERTEST). WAAR IS DAT ALLEMAAL GOED VOOR?
 
  • De Puppytest brengt een aantal basiseigenschappen van een individuele pup in kaart met als hoofddoel om de fokker in staat te stellen bij de plaatsing van de pups goed te "matchen": enerzijds de toekomstige eigenaren een pup te geven die het best bij hun (gezins)situatie, verlangens en mogelijkheden past, anderzijds de pup een tehuis te geven waar hij tot zijn recht zal komen en de beste kansen heeft om uit te groeien tot een prettige huisgenoot. Ook dient de puppytest als basis voor opvoedingsadvies aan de eigenaar. De puppytest is gratis en staat open voor alle fokkers die binnen de FRC een nest hebben gefokt.
  • De Fokdagtest is bedoeld om te kijken of een fokcombinatie op gedragsgebied een gelukkige combinatie is geweest. Om praktische reden (er moeten op een dag 75-100 honden worden getest) is de fokdagtest véél minder uitgebreid dan de puppytest of de GWI (voormalig Retrievertest), waar het karakter van een individuele hond in kaart wordt gebracht. Bij de fokdagtest wordt meer over de hele linie gekeken of er bij meerdere nestgenoten bepaalde (on)gewenste eigenschappen voorkomen. De fokdagtest geeft dus aanvullende fokadvies-informatie. De fokdagtest is gratis voor alle honden die binnen de FRC zijn gefokt en voor de fokdag zijn opgeroepen.
  • De GWI (voormalig Retrievertest) brengt een groot aantal eigenschappen van een volwassen hond in kaart, met als primair doel een fokadvies uit te brengen.

 

1. Gedragstesten
2. Puppytest, Fokdagtest, Retrievertest. Waar is dat allemaal goed voor.
3. Puppytest
4. Fokdagtest
5. GWI (voormalig Retrievertest)
6. GWI (voormalig Retrievertest of Jachtcertificaat

TOP