FORGOT YOUR DETAILS?

De Rasstandaard

De rasstandaard wordt opgesteld door de officiële rasvereniging in het land van oorsprong op basis van gemaakte afspraken in de Fédération Cynologique Internationale (FCI). De FCI publiceert de standaard vervolgens in verschillende talen (maar niet in het Nederlands). De rasstandaard van de Flatcoated Retriever zoals door de FCI opgenomen is in Engeland opgesteld en dateert van 28 juli 2009. Het grootste deel van de standaard bestaat uit een beschrijving van het exterieur. 

De rasstandaard van de Flatcoated Retriever is de basis voor de beoordeling door keurmeesters op shows en anders exterieurkeuringen. De beschrijving is op sommige onderdelen feitelijk meetbaar, andere onderdelen zijn als kwalificaties omschreven. Keurmeesters doen uiteraard hun best zo objectief mogelijk te zijn en tegelijkertijd zal er bij de beoordeling ook sprake zijn van enige subjectiviteit. Bij de beoordeling spelen de ervaring en de intuïtie van de keurmeester een belangrijke rol. Ook ter zake deskundigen kunnen en zullen het dus niet in alle gevallen met elkaar eens zijn. 

Iedere afwijking van de raspunten is een fout, maar standaarden noemen meestal ook een aantal fouten waarop in het bijzonder gelet moet worden. Zogenaamd uitsluitende fouten leiden altijd tot een negatief eindoordeel, hoe goed de hond verder ook is. Subjectieve elementen spelen ook bij de afweging van min- en pluspunten.

Een standaard geeft ten slotte een korte beschrijving van het gedrag van het ras. De indruk die de keurmeester krijgt van het karakter van de hond kan het eindoordeel beïnvloeden, ook al gaat het om een exterieurkeuring.

Algemeen beeld
Een vrolijke, actieve hond van middelmatige grootte, met een intelligente uitdrukking, die kracht toont zonder grofheid en snelheid uitdrukt zonder iel te zijn. Typerende kenmerken: in ruime mate bedeeld met een natuurlijke aanleg tot jachthond, waarbij aan optimisme en vriendelijkheid uiting wordt gegeven door enthousiaste staartactie.

Temperament 
Vol zelfvertrouwen en vriendelijk.

Hoofd en schedel
Het hoofd moet lang en mooi gevormd zijn. De schedel plat en gematigd breed met een lichte inzinking of stop tussen de ogen, op geen enkele wijze geaccentueerd, zodat zowel de indruk van een sterk dalende neuslijn als van een wipneus wordt vermeden. De neus is van flinke maat, met wijde neusgaten. De kaken moeten lang zijn en sterk, in staat om een haas of fazant te dragen.

Ogen
De ogen moeten van middelmatige grootte zijn, donkerbruin of hazelnootkleurig, met een zeer intelligente uitdrukking (een rond bol oog is zeer ongewenst). Zij mogen niet schuin geplaatst zijn.

Oren
De oren moeten klein en goed aangezet zijn, dicht tegen de zijkant van het hoofd.

Gebit 
Sterke kaken met een volstrekt regelmatig en compleet scharend gebit, dat wil zeggen dat de boventanden net over de ondertanden heen vallen en rechtop in de kaak staan. De tanden moeten gezond en sterk zijn.

Hals
Het hoofd moet goed geplaatst zijn op de hals, die redelijk lang en vrij van keelhuid moet zijn. De hals moet evenredig zijn en schuin overgaan in de schouders met een goede overgang naar de rug, waardoor een gemakkelijke zoekhouding wordt bevorderd.

Voorhand
De borst moet diep zijn en tamelijk breed, met een duidelijke voorborst, waarlangs de ellebogen zich vrij en gelijkmatig moeten kunnen bewegen. De voorbenen moeten recht zijn met tot aan de voet toe bot van goede kwaliteit.

Lichaam
De voorste ribben moeten vrij plat zijn. Het lichaam, dat goed is opgeribd, laat geleidelijk meer geronde ribben zien en de middenribben zijn goed gewelfd, maar de achterste weer wat minder. De lendenen moeten kort en vierkant zijn. Lange lendenen zijn ten zeerste af te keuren.

Achterhand
De achterhand moet gespierd zijn. De knie en de hak moeten gematigd gehoekt zijn, de laatste laag bij de grond. Hij moet in elk opzicht correct staan. Koehakkigheid is ten zeerste af te keuren.

Voeten
Voeten moeten rond en sterk zijn met de tenen strak tegen elkaar en goed gebogen. De voetzolen moeten dik en sterk zijn.

Staart
De staart moet kort, recht en goed aangezet zijn en vrolijk gedragen worden, maar nooit veel boven de ruglijn.

Gangwerk
Het gangwerk is vlot en stuwend, recht en krachtig, zowel gezien vanuit de voorhand als de achterhand.

Vacht
De vacht is dicht, van fijne tot middelfijne structuur en goede kwaliteit en zo glad mogelijk. Benen en staart moeten goed bevederd zijn. Een rijke bevedering maakt bij een volwassen hond het elegante beeld van een goede hond compleet.

Kleur
Zwart of leverkleurig.

Maat
In uitstekende conditie verkerend wordt aan de navolgende gewichten de voorkeur gegeven: reuen 25-35 kilo (60-80 lbs); teven 22,5-30 kilo (55-70 lbs). Aan de navolgende hoogte wordt de voorkeur gegeven: reuen 58-61 cm (23-24 inch); teven 55-58 cm (22-23 inch).

Fouten
Iedere afwijking van de vermelde punten moet als een fout worden beschouwd. De ernst van de fout moet beoordeeld worden in verhouding met de graad van de afwijking, het effect van de afwijking op de gezondheid en het welzijn van de hond en zijn vermogen tot het uitvoeren van zijn oorspronkelijke werk. 

Opmerking
Reuen moeten twee duidelijk normale teelballen hebben die volledig in het scrotum zijn ingedaald.

TOP