FORGOT YOUR DETAILS?

Gedragstesten, waar is dat allemaal goed voor?

De FRC heeft als doelstelling het 'dual purpose' karakter van de Flatcoated Retriever te handhaven. Daarom wordt ook veel aandacht besteed aan het gedrag en de werkcapaciteiten van de Flatcoats die binnen de FRC worden gefokt. Om deze te beoordelen zijn drie gedragstesten ontwikkeld, die speciaal zijn afgestemd op de eisen die aan het ras worden gesteld. Het woord 'test' is eigenlijk verkeerd, want het gaat hier niet om een soort examen waarvoor je al dan niet kunt slagen, maar om een gedragsobservatie. Gekeken wordt hoe de hond zich in het algemeen gedraagt en hoe hij op verschillende situaties, waaraan hij wordt blootgesteld (= de testjes) reageert. De testen hebben eenzelfde opbouw en normering, maar hebben verschillende doelstellingen.

Over het nut van de gedragstesten bij de FRC kunt u het artikel lezen van Elian Hattinga van ’t Sant: PUPPYTEST-FOKDAGTEST-GWI (voormalig RETRIEVERTEST). WAAR IS DAT ALLEMAAL GOED VOOR?

TOP