FORGOT YOUR DETAILS?

Verkoop en koop

Je hebt met alle pupkopers een afspraak gemaakt voor het ophalen van de pup. Er zijn twee exemplaren van de koopovereenkomst die door de pupkoper en jij als fokker geparafeerd wordt (elke pagina) en ondertekend wordt. Ook de eigendomsakte wordt ingevuld en ondertekend door de nieuwe eigenaar en de fokker voor afstand.  

De nieuwe pupeigenaar moet na ontvangst van de eigendomsakte de pup in de databank voor honden op zijn naam over laten schrijven, www.databankhonden.nl

Het formulier ‘Namen pups en nieuwe eigenaren‘ stuur je samen met het formulier ‘Puppytest Nestkenmerk en Naam’ naar het secretariaat begeleidingscommissie eventueel, indien van toepassing, samen met het ingevulde ‘Meldingsformulier problemen‘ dat is gekoppeld aan het Fokkerijformulier. 

De fokker stuurt de eigendomsakten naar de Raad van Beheer. Hij ontvangt de stambomen van de Raad als het DNA van de pups van vader en de moeder klopt.

TOP