FORGOT YOUR DETAILS?

Nestafdracht

De fokker (lid FRC) draagt per nest € 75,- af aan de FRC, ongeacht of het een voorgenomen Fokplannest is of dat het een Meldingsnest betreft. De nestafdracht dient te worden voldaan binnen drie maanden nadat de pups geboren zijn. Per pup en ook van de dekreu wordt er € 5,- gevraagd als bijdrage aan het gezondheidsonderzoek. 

 De nest afdracht van  € 75,-  en de bijdrage aan het gezondheidsonderzoek maak je  binnen drie maanden over op de Raborekening van de begeleidingscommissie van de FRC:   

Rekeningnummer  NL 72 RABO 0175 8545 21 t.n.v. Flatcoated Retriever Club BC 

TOP