FORGOT YOUR DETAILS?

Informatie en voorlichting pupkopers

Het is de bedoeling, dat de fokker de nieuwe eigenaar van de pup begeleidt, zeker als deze nog niet eerder een Flatcoat heeft gehad en/of heeft opgevoed. Als de pupkopers op bezoek komen om het nest te bewonderen kun je hier al mee beginnen. Later zijn voedingsadviezen en ook opvoedtips belangrijk, waarbij de uitkomsten van de puppytest de basis zijn. Het geven van steun in al die gevallen, waarin een pupeigenaar hulp of raad nodig heeft wordt meestal erg gewaardeerd.  

Misschien wil je zelf puppytraining geven. Kun je niet zelf de puppytraining verzorgen, geef dan wel goede adressen aan de pupkoper waar men een verantwoorde puppycursus kan volgen. 

Flat’s Talk
Je  kunt de  pupkopers ook opgeven voor of wijzen op het online ondersteuningsprogramma voor pupeigenaren.  Dit programma bestaat uit tien informatieve nieuwsbrieven en de mogelijkheid om mee te doen aan online bijeenkomsten om met elkaar ervaringen, tips en trucs uit te wisselen.  Opgave van pupkopers kan onder met vermelding van namen en emailadressen in een mail aan flats.talk@frc-nl.com.

De eerste nieuwsbrieven (introductie en voorbereidingen) worden verzonden als de pups zeven weken zijn, dus vlak voordat de eigenaar de pup op kan halen. De online bijeenkomsten starten op vastgestelde data die vermeldt worden op onze website. 

Fokdag
Als het nest ruim 1,5 jaar oud is wordt het nest uitgenodigd voor de Fokdag . Deze dagen worden 2 à 3 keer per jaar georganiseerd. Je wordt verzocht de toekomstige pupeigenaren hiervan duidelijk op de hoogte te stellen en hen te stimuleren hieraan mee te werken. Het is belangrijk voor jouw zelf als fokker, voor de FRC en voor het ras. 

De puppytest en de Fokdag worden door de begeleidingscommissie  georganiseerd. De fokker krijgt hierover ruim tevoren bericht en hoeft dit niet aan te vragen. 

De honden worden beoordeeld op exterieur en opnieuw op aanleg en karakter d.m.v. de Fokdagtest. Dit zijn een paar leuke, ontspannen proefjes die aansluiten op de puppytest. Zowel eigenaar als fokker krijgen een schriftelijk verslag van beide keuringen.  Er zijn diverse winkeltjes waar u allerlei zaken kunt kopen die met honden te maken hebben. De FRC heeft een informatiestand en er is meestal ook een fotograaf aanwezig.

Mocht je pupkoper niet reageren op de uitnodiging, waag er dan nog eens een telefoontje aan. Herhaling is de kracht van de reclame! Maak er een gezellige reünie van.

TOP