FORGOT YOUR DETAILS?

Het Verenigings Fok Reglement - procedures bij wel of geen lid

In het geval de eigenaar van de dekreu en de fokker  beiden FRC-lid zijn is het volgende artikel uit het VFR van toepassing: 

Art. 2.8.c. 

De fokker is verplicht om bij elk nest vóór de geboorte, maar bij voorkeur vóór de dekking, het daarvoor bestemde Fokkerijformulier in te dienen, waarbij de vereiste (gezondheids)gegevens moeten worden overlegd voor zover deze nog niet bekend zijn in de FRC database ZooEasy. 

Na controle of de combinatie voldoet aan de in dit Verenigingsfokreglement gestelde eisen zal het geplande nest binnen twee weken op de nestenlijst van de FRC website worden geplaatst. 

Indien de combinatie reeds is gepubliceerd op de nestenlijst van de FRC-website zal het dekbericht zo snel mogelijk worden geplaatst. 

NB: 

 • De fokker controleert in ZooEasy welke gegevens van reu en teef bekend zijn. Indien hij niet de beschikking heeft over ZooEasy informeert hij hiernaar bij het secretariaat van de BC.
 • De fokker dient het volledig ingevulde Fokkerijformulier in bij het secretariaat van de BC samen met kopieën van ontbrekende uitslagen. 
 • De dekreueigenaar hoeft niets in te dienen. 
 • Na beoordeling door de begeleidingscommissie ontvangen fokker en dekreueigenaar een bevestigingsbrief van het fokplan. Indien nodig neemt de begeleidingscommissie vooraf contact op met de fokker. 

 

In het geval de eigenaar van de  dekreu lid is van de  FRC  en de fokker niet is het volgende artikel uit het VFR van toepassing: 

Art 4.7.  

Indien de fokker geen lid is van FRC, maar wel in Nederland woonachtig is, is de eigenaar van de dekreu, die wel lid is van FRC, verplicht deze dekking te melden bij de begeleidingscommissie van de FRC. De eigenaar van de dekreu dient er tevens zorg voor te dragen dat de teef op het moment van dekking voldoet aan hetgeen is gesteld in artikel 2, 3, 4 en 5 van dit VFR. De eigenaar van de dekreu dient dit aan te tonen door een kopie van de betreffende uitslagen aan het secretariaat van de begeleidingscommissie van de FRC te sturen. 

NB:  

 • De dekreueigenaar controleert in ZooEasy welke gegevens van reu en teef bekend zijn. Indien hij niet de beschikking heeft over ZooEasy informeert hij hiernaar bij het secretariaat van de begeleidingscommissie. 
 • De dekreueigenaar dient het volledig ingevulde formulier ‘Melding dekking buiten FRC’ in, samen met kopieën van ontbrekende uitslagen. 
 • De fokker die geen FRC-lid is hoeft niets in te dienen. 

In het geval de eigenaar van de  dekreu geen lid is van de  FRC en de fokker wel dan zijn de volgende artikelen uit het VFR van toepassing: 

Art. 2.6. 

Gebruik buitenlandse dekreuen
Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding wil gebruiken, dan dient deze dekreu te voldoen aan de eisen die voor dekreuen in dat betreffende land gesteld worden. De controle of de dekreu aan de eisen van dit VFR voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker. 

Art. 2.8.c.            

De fokker is verplicht om bij elk nest vóór de geboorte, maar bij voorkeur vóór de dekking, het daarvoor bestemde Fokkerijformulier in te dienen, waarbij de vereiste (gezondheids) gegevens moeten worden overlegd voor zover deze nog niet bekend zijn in de FRC database ZooEasy. 

Na controle of de combinatie voldoet aan de in dit Verenigings Fok Reglement gestelde eisen zal het geplande nest binnen twee weken op de nestenlijst van de FRC-website worden geplaatst. 

Indien de combinatie reeds is gepubliceerd op de nestenlijst van de FRC-website zal het dekbericht bericht zo snel mogelijk worden geplaatst. 

NB

 • De fokker controleert in ZooEasy welke gegevens van reu en teef bekend zijn. Indien hij niet de beschikking heeft over ZooEasy informeert hij hiernaar bij het secretariaat van de begeleidingscommissie. 
 • De fokker dient het volledig ingevulde Fokkerijformulier in, samen met kopieën van ontbrekende uitslagen. 
 • De dekreueigenaar hoeft niets in te dienen. 
 • Na beoordeling door de begeleidingscommissie ontvangt de fokker een bevestigingsbrief van het fokplan. Indien nodig neemt de begeleidingscommissie vooraf contact op met de fokker. 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de begeleidingscommissie. 

TOP