FORGOT YOUR DETAILS?

Disclaimer

De FRC wil bijdragen aan het vergroten van de kennis en deskundigheid over de Flatcoated Retriever. U vindt informatie over het ras, de ontwikkeling van de Flatcoated van pup tot veteraan en alle informatie over onze vereniging. De inhoud wordt met zorg samengesteld, beoogt zo neutraal mogelijk te zijn en zal tegelijkertijd ook de visie van de FRC weergeven en waar wij voor staan. De FRC maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch is het mogelijk dat er op deze websites of publicaties en andere websites waarnaar verwezen wordt, onvolkomenheden of onjuistheden staan of  informatie die voor meerdere uitleggen vatbaar is. De FRC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan ook niet voor de problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De FRC accepteert geen aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde winst welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie.

Op onze website verwijzen wij naar de websites van derden. De FRC is niet verantwoordelijk voor deze sites. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de links of voor de informatie die op deze websites staan. Het plaatsen van een link betekent ook niet dat wij de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijven. Het plaatsen van een link naar de websites van derden is uitsluitend bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. In het  Privacybeleid informeren wij je graag hierover. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Copyright

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van de FRC. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Dit betekent dat kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van (delen van) deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, verboden zijn, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de FRC. Een schriftelijk verzoek daartoe kun je richten aan de het secretariaat van de FRC, secretariaat@frc-nl.com.

Op onze website staan foto’s die gemaakt zijn tijdens evenementen van de FRC. Tijdens elk evenement worden deelnemers zowel schriftelijk bij inschrijving en tijdens de opening geïnformeerd over het maken en gebruik van foto’s voor publicatie op de website en sociale media van de FRC. Van beeldmateriaal afkomstig van derden willen wij zoveel mogelijk de rechthebbende bronnen achterhalen om het materiaal met toestemming van de rechthebbende te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij dit materiaal op de huidige manier op onze website gebruiken, neem dan contact op met het secretariaat van de FRC via secretariaat@frc-nl.com.

 

Cookies

FRC gebruikt analytische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. FRC analyseert hiermee bezoekersgedrag om daarmee de website te verbeteren en om voorkeuren van bezoekers te onthouden. Hiermee zijn wij in staat de website gebruiksvriendelijk te houden.

Lees in het Hotjar Privacy Statement en in het Google Privacy Statement hoe jouw gegevens privé blijven.

TOP