Pagina uitprinten

Geboorteberichten:

Info voor de fokkers die vermeld staan op deze pagina:

Om onze informatie up-to-date te houden willen we u vragen om wijzigingen zo spoedig mogelijk te melden! Ieder nest wordt er na ca. 2 maanden automatisch afgehaald, tenzij u duidelijk aangeeft dat de pups op dat moment nog niet verkocht zijn.
Hoe? Stuur een e-mail naar: jhageman@frc-nl.com

VOOR INFORMATIE OVER DE NESTEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE FOKKERS EN/OF VERZORGER.
VOOR ALGEMENE INFORMATIE OVER HET RAS EN TE VERWACHTEN NESTEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: MW. HAGEMAN: TEL 0181-48 55 54 OF PER E-MAIL jhageman@frc-nl.com .


 

Gedekt

Geboortedatum:

verwacht: 29-01-2015

Volgens fokreglement FRC

Nest-id: 486

Naam teef:

My Fair Lady Noble's Delight "Cayla"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk: CERT.C

Show: 2U

Naam reu:

Icon van het Bevershof "Be-No"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ / ED-VRIJ

Werk - KNJV-B / CERT. B

Show - CAC / CACIB / BOB

Naam fokker:

A. Nobel

Telefoonnr.:

0181-402050 / 0629004559 te ROCKANJE

Kennelnaam:

NOBLE'S DELIGHT

Koopcontract:

Fokker gebruikt het juridisch getoetste koopcontract van de FRC met eigen bijlage.

Bijzonderheden:

Website: http://www.noblesdelight.nl
Email:
nobel1@chello.nl


Gedekt

Geboortedatum:

verwacht: 02-02-2015

Volgens fokreglement FRC

Nest-id: 507

Naam teef:

Fien van het Croyse Land "Purdy"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk: KNJV-B

Show: 2U / ZG

Naam reu:

Swallowsflight Xplosive Yinti "Per"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk - KNJV-B / RETRIEVERTEST

Show - MEERVOUDIG KAMPIOEN

Naam fokker:

M. Hagelaar

Telefoonnr.:

0623844579 te LIESHOUT

Kennelnaam:

VAN HET CROYSE LAND

Koopcontract:

Fokker gebruikt het juridisch getoetste koopcontract van de FRC

Bijzonderheden:

Website: http://www.vanhetcroyseland.nl/
Email:
marieke-niels@hotmail.com


Gedekt

Geboortedatum:

verwacht: 11-02-2015

Volgens fokreglement FRC

Nest-id: 492

Naam teef:

Virthualitie Spread Your Wings "Cato"

Uitslagen:

HD - A

PL - GR. 1

Werk: KNJV-B / WT B2

Show: CAC/CACIB/BOS

Naam reu:

Diamante Blu Imperio "Impi"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk - **WT ITALIë

Show - CHIB

Naam fokker:

N. Blaakman

Telefoonnr.:

040-2427358 / 0622984571 te EINDHOVEN

Kennelnaam:

VIRTHUALITIE

Koopcontract:

Fokker gebruikt het juridisch getoetste koopcontract van de FRC met eigen bijlage.

Bijzonderheden:

Website: http://www.virthualitie.nl/
Email:
nel.virthe@kpnmail.nl
** de reu is een buitenlandse, Italiaanse, reu


Gedekt

Geboortedatum:

verwacht: 13-02-2015

Volgens fokreglement FRC

Nest-id: 513

Naam teef:

Swallowsflight Aflame Ace Famke "Ace"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk: CERT.C / WT-C

Show: JCAC/CAC/CACIB/BOB

Naam reu:

Swallowsflight Jolly Joker "Joker"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk - CERT.C

Show - CAC/CACIB/BOS

Naam fokker:

L. Galdermans

Telefoonnr.:

0528 390935 / 0653274395 te ZUIDWOLDE

Kennelnaam:

SWALLOWSFLIGHT

Koopcontract:

Fokker gebruikt het juridisch getoetste koopcontract van de FRC

Bijzonderheden:

Website: http://www.swallowsflight.com/
Email:
swallowsflight@swallowsflight.com


Gedekt

Geboortedatum:

verwacht: 23-02-2015

Volgens fokreglement FRC

Nest-id: 442

Naam teef:

Quail's Floyd's Fleurie "Fleurie"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk: KNJV-B / CERT.B /WT C 1E / OWT STARTERS / WT B1 1E

Show: U

Naam reu:

Maddisdream Indigo Jack at Casblaidd "Tarn"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk - SDC / FTA / WT

Show - ** CRUFTS 1E EN 2E IN FIELD TRIAL CLASS, 3E EN RES. SPECIAL WORKING GUNDOG

Naam fokker:

D. Duinkerken

Telefoonnr.:

0622206798 te ENSCHEDE

Kennelnaam:

QUAIL'S

Koopcontract:

Fokker gebruikt het juridisch getoetste koopcontract van de FRC

Bijzonderheden:

Website: http://www.quails.nl
Email:
quails@roodmolen.nl
** de reu is een buitenlandse, Engelse, reu


Gedekt

Geboortedatum:

verwacht: 25-02-2015

Volgens fokreglement FRC

Nest-id: 482

Naam teef:

Swallowsflight Starlight Hussy "Lilly"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk: CERT.-B / KNJV-B

Show: MEERVOUDIG KAMPIOEN

Naam reu:

Whizzbang Hit or Miss "Blazer"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk - ** ZWEEDSE WT'S

Show - MEERVOUDIG KAMPIOEN

Naam fokker:

B.Bravenboer

Telefoonnr.:

0167-560046 / 06 12136358 te STEENBERGEN

Kennelnaam:

WINCHMORE

Koopcontract:

Fokker gebruikt het juridisch getoetste koopcontract van de FRC

Bijzonderheden:

Website: http://www.winchmore.nl
Email:
info@winchmore.nl
** de reu is een buitenlandse, zweedse, reu


Gedekt

Geboortedatum:

verwacht: 25-02-2015

Volgens fokreglement FRC

Nest-id: 505

Naam teef:

Roughcover Mermaid "Loeta"

Uitslagen:

HD - A

PL - GR.1

Werk: CERT-C

Show: U/ZG

Naam reu:

Emkristina's Honowi Sahale "Finn"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk - KNJV-C

Show - U

Naam fokker:

W. de Haas

Telefoonnr.:

0181-482303 / 0654626573 te ROCKANJE

Kennelnaam:

ROUGHCOVERS

Koopcontract:

Fokker gebruikt het juridisch getoetste koopcontract van de FRC met bijlage

Bijzonderheden:

Website: http://www.roughcovers.nl/
Email:
info@roughcovers.nl


Gedekt

Geboortedatum:

verwacht: 05-03-2015

Volgens fokreglement FRC

Nest-id: 498

Naam teef:

Fleur van de Boskamp Hoeve "Fleur"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk: RETRIEVERTEST

Show: CAC/CACIB/BOB

Naam reu:

Comics Blue Moon in Acapulco "Igor"

Uitslagen:

HD - B

PL - VRIJ

Werk - **

Show - BJW

Naam fokker:

M. Voorneveld

Telefoonnr.:

0334803894 / 0610919775 te HOOGLAND

Kennelnaam:

JUST ADD WATER

Koopcontract:

Fokker gebruikt het juridisch getoetste koopcontract van de FRC.

Bijzonderheden:

Website: http://www.kennel-justaddwater.nl/
Email:
justaddwater.flatcoated@gmail.com ** de reu is een buitenlandse,Belgische, reu


Gedekt

Geboortedatum:

verwacht: 08-03-2015

Volgens fokreglement FRC

Nest-id: 437

Naam teef:

Pepper's Reflection Simmermoarn "Fjurra"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk: RETRIEVERTEST

Show: U/ZG

Naam reu:

Flat Castle's Gwyrrd Diwmod "Harry"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk - RETRIEVERTEST

Show - NJK'14

Naam fokker:

I. Keizer

Telefoonnr.:

0514681967 te STAVOREN

Kennelnaam:

PEPPER'S REFLECTION

Koopcontract:

Fokker gebruikt het juridisch getoetste koopcontract van de FRC

Bijzonderheden:

Website: www.peppers-reflection.com
Email:
info@peppers-reflection.com


Gedekt

Geboortedatum:

verwacht: 20-03-2015

Volgens fokreglement FRC

Nest-id: 495

Naam teef:

Smooth Operators Brand New Day "Nova"

Uitslagen:

HD - B

PL - GR.1

Werk: KNJV-B / WT C

Show: U/ZG 3

Naam reu:

Duke's of Pirepride Night Promise "Finley"

Uitslagen:

HD - A

PL - VRIJ

Werk - CERT.B

Show - RES.CAC/RES.CACIB

Naam fokker:

P. Vogels

Telefoonnr.:

06 13207412 te TILBURG

Kennelnaam:

GENTLE NEW STAR

Koopcontract:

Fokker gebruikt het juridisch getoetste koopcontract van de FRC.

Bijzonderheden:

Website: http://www.gentle-new-star.jouwweb.nl/
Email:
avohul@home.nl


U wordt geadviseerd om inzage te vragen in het door de Begeleidings Commissie goedgekeurde fokplan/meldingsformulier van de nesten.

Leeswijzer betreffende informatie over reeds geboren- en toekomstige nesten.  De oudercombinaties van de vermelde nesten op de primaire deel van de lijst voldoen aan de gezondheidseisen en aanvullende voorwaarden van het fokreglement van de Flatcoated Retriever Club (FRC). De oudercombinaties van de vermelde nesten op de secundaire deel van de lijst voldoen aan de gezondheidseisen van het fokreglement van de Flatcoated Retriever Club (FRC). Echter de ouderdieren voldoen niet aan de aanvullende voorwaarden, zoals de show en/of werkkwalificatie. (aangemerkt met XXXXXXXX)

Koop respectievelijk verkoop van een pup is een aangelegenheid tussen koper en fokker, waarbij de FRC geen partij is. Elk fokplan dat op de nestenlijsten staat vermeld, is vooraf voorgelegd aan de Begeleidingscommissie (BC) van de FRC. Nadat de BC het fokplan heeft behandeld, brengt deze commissie een schriftelijk advies uit aan de fokker. Zo nodig gaat dit advies gepaard met aanvullende opmerkingen met betrekking tot de voorgestelde oudercombinatie. Vraag als puppykoper de fokker altijd naar dit advies.Op de nestenlijsten die u bovenstaand aantrof, staan de volgende gegevens vermeld:

Verwachte geboortedatum:

Ongeveer 63 dagen na de dekking.

Geboortedatum:

Zodra het nest geboren is, wordt hier de geboortedatum ingevuld.

Aantal pups:

Het aantal geboren pups, reuen en teven, indien van toepassing gesplitst in kleur. Als er geen kleur vermeld is, zijn alle pups zwart.

Naam teef:

Dit is de offici�le stamboomnaam van de teef.

Naam reu:

Dit is de offici�le stamboomnaam van de reu.

HD-uitslag:

Dit is de offici�le uitslag van het onderzoek naar Heupdysplasie, een afwijking van het heupgewricht.
HD-A = negatief (vrij), HD-B = overgangsvorm, HD-C = licht positief.

PL-uitslag:

Dit is de offici�le uitslag van het onderzoek naar Patella Luxatie, een afwijking in het kniegewricht.
PL-vrij: Er is geen aanwijzing voor het bestaan van Patella Luxatie, of er is een horizontale verschuifbaarheid van de patella vastgesteld, maar deze is niet uit de groef te disloceren (luxabele patella).
PL graad 1: Vastgesteld is, dat de patella niet voldoende stabiel in haar groef op het dijbeen zit. Zij is door draaien van het scheenbeen en/of zijwaartse druk te disloceren.

Oogonderzoek:

Het PRA/Cataract onderzoek is een verplicht oogonderzoek. Er mag uitsluitend gefokt worden met ouderdieren die (voorlopig) vrij zijn van erfelijke oog-afwijkingen. De uitslag van dit onderzoek is een jaar geldig. Op het moment van de dekking moeten, zowel reu als teef in bezit zijn van een geldige uitslag.

Hoogste showkwalificatie:

Tijdens een tentoonstelling of de Kampioenschapsclubmatch van de FRC
worden de Flatcoated Retrievers beoordeeld op hun exterieur en gangwerk.
Hierbij zijn de volgende kwalificaties te behalen:
U = uitmuntend, ZG = Zeer Goed, G = Goed, M = Matig.
De beste reu en teef verdienen hier Kampioenschapspunten (CACs).
Bij het behalen van vier punten krijgt de hond de titel Nederlands Kampioen.

Hoogste werkkwalificatie:

De werkeigenschappen op apporteergebied van een Flatcoated Retriever
kunnen op verschillende niveaus worden getoetst.
Een C-diploma, behaald op een Certificaatdag van een retrieververeniging,
of op een diplomadag van de KNJV, is het laagste diploma. Voor een B-diploma liggen de eisen hoger en een A-diploma kunnen honden behalen die de hoogste trainingsgraad hebben bereikt.
Daarnaast kan, op een wedstrijd waar de jacht in praktijk wordt gebracht,
de hond die in de ogen van de aanwezige keurmeesters goed heeft gepresteerd,
een Veldwedstrijdkwalificatie behalen (U, ZG, G, al dan niet met plaatsing).
Deze wordt met de engelse benaming aangeduid: FTA=Field Trial Award (veldwedstrijdkwalificatie), FTW=Field Trial Winner (winnaar van een veldwedstrijd).
Ook op een veldwedstrijd kunnen kampioenschapspunten verdiend worden, CACT's, voor de titel Werkkampioen.
De titel "Trialer" wordt in Frankrijk en Belgie toegekend aan een jachthond die 2x een kwalificatie Uitmuntend heeft behaald op een veldwedstrijd.

Flatcoated Retriever Test:

Flatcoated Retrievers, die niet in het bezit zijn van een werkkwalificatie kunnen de Retrievertest afleggen. Tijdens deze test worden zowel het sociale gedrag als de werkeigenschappen getest. Ouderdieren, die deze test met goed gevolg hebben afgelegd, worden op het primaire deel van de nestenlijsten geplaatst.

Naam, telefoonnummer en woonplaats fokker:

Kennelnaam van de fokker:

Deze naam komt op de stamboom van de pups te staan.

Koopcontract:

De FRC heeft een juridisch getoetst koopcontract opgesteld,
dat de fokker bij de verkoop van een pup kan gebruiken.
Hier staat aangegeven of de fokker dit koopcontract gebruikt.
Sommige fokkers gebruiken een eigen, aangepast koopcontract.

 

Terug naar boven