Overzicht van de procedure rondom het fokken van een nest

NIEUWE WERKWIJZE DEK/GEBOORTE AANGIFTE BIJ DE RAAD VAN BEHEER ZIE PUNT 6, 8 en 9

 1. Voor de eerste van iedere maand kunt u het ‘aanvraagformulier goedkeuring fokplan of melding fokplan‘ (Fokkerijformulier) indienen bij de Begeleidingscommissie, e-mail: secretariaatbc@frc-nl.com.
  U vindt het Fokkerijformulier (s.v.p. steeds de meest recente versie downloaden) op de website van de FRC: www.flatcoatedretrieverclub.nl  onder ‘Formulieren, Begeleidingscommissie’.
 2. Binnen een week na de 21 ste van deze maand ontvangt u schriftelijk bericht van de BC over uw voorgenomen fokplan of melding fokplan. Vervolgens wordt, na beoordeling door de BC, het geplande nest op de nestenlijst op de website van de FRC gezet.
 3. Ouderdieren moeten voldoen aan alle eisen zoals die in het fokreglement van de FRC zijn gesteld d.w.z. voorgenomen fokplan nesten moeten voldoen aan de gezondheidseisen en aan de show en werkeisen. Meldingsnesten moeten alleen voldoen aan de gezondheidseisen.
 4. Gelieve mee te sturen met de aanvraag fokplan of melding fokplan: (controleer eerst of de volgende gegevens al in ZooEasy bekend zijn)

  Van beide ouderdieren:

 • ·          Volledige Stamboom (3 generaties)
 • ·          HD uitslag, PL uitslag en uitslag oogonderzoek die niet ouder mag zijn dan 1 jaar op de datum van de dekking, eventueel de uitslag van overige onderzoeken.
 • ·          Werkuitslagen, minimaal KNJV C diploma of Clubcertificaat C, Retrievertest, indien aanwezig.
 • ·          2 showuitslagen waarbij minimaal een ZG kwalificatie is behaald, indien aanwezig.
 • ·          Van de in ZooEasy ontbrekende gegevens dient u een kopie van de uitslag mee te sturen.
 •          Indien de gevraagde gegevens reeds in ZooEasy staan vermeld kunt u volstaan met een kopie van de uitslag van het recente oogonderzoek en eventueel nieuwe werk en show resultaten.

  Wel dient u in het ‘aanvraagformulier goedkeuring fokplan of melding fokplan‘  alle gevraagde gegevens volledig in te vullen.

 1. Na de dekking vult u z.s.m. het dekbericht in dat is gekoppeld aan het Fokkerijformulier van de FRC, sla het op en stuur het naar het secretariaat BC.
 2. Ook bij de Raad van Beheer moet u aangifte doen. Dit gaat voortaan digitaal. U maakt bij de Raad van Beheer een account aan via https:www.houdenvanhonden.nl . U ontvangt daarna een mail ter bevestiging dat uw account is geactiveerd.
  Log in met uw e-mail en wachtwoord en ga naar ‘mijn account’.  Ga naar de dekaangifte, vul hier de naam in van de teef en de reu. De DNA gegevens en stambomen van de ouderdieren moeten worden ge-upload. Er volgt een e-mail met bevestiging van de Raad van Beheer. Als er geen DNA bekend is van de een of beide ouder dieren bij de Raad kunt u er voor kiezen dat er een DNA afgenomen wordt bij de ouder dieren door de chipper op het moment van het chippen van de pups. U dient dit wel tijdig aan te vragen bij de Raad.
  Indien er sprake is van een buitenlandse reu waarvan het DNA nog niet bekend is kunt u bij de Raad van Beheer op naam van de reu een DNA kit aanvragen. Na de dekking kunt u van de reu door een dierenarts een DNA sample laten afnemen en dit opsturen naar VHL Genetics in Duitsland, het adres staat op de brief. Vergeet niet te betalen na het insturen!
  Het is praktisch om op deze formulieren uw eigen naam in te vullen zodat het DNA profiel naar u wordt toegestuurd. U heeft n.l. een kopie nodig om bij het dek/ geboorte bericht mee te sturen en om bij de pup informatie te voegen die u aan de nieuwe eigenaars verstrekt. Vervolgens stuurt u het DNA certificaat door naar de dekreu eigenaar.
 3. Direct na de geboorte van het nest vult u het geboortebericht in dat is gekoppeld aan het Fokkerijformulier van de FRC, sla het op en stuur dit naar het secretariaat BC. Dit is van belang voor het plannen van o.a. de puppytest en voor de nestenlijst op de website van de FRC.
 4. Binnen tien dagen na de geboorte van het nest moet er ook een geboorteaangifte gedaan worden bij Raad van Beheer. U gaat weer naar www.houdenvanhonden.nl , logt in met uw e-mail adres en wachtwoord en gaat naar ‘mijn account’. Daar kiest u ‘Geboorteaangifte’ en vult het aantal pups in, de namen van de pups en het geslacht. U ontvangt een e-mail van de Raad van Beheer ter bevestiging.
 5. Betaling gaat/kan via Ideal wanneer de geboorte aangifte gedaan is op de site van de Raad van Beheer.
 6. Tussen de vijfde en de achtste week worden de pups gechipt, DNA afgenomen en krijgen ze hun naam die gekoppeld is aan de chip.
  Op het Fokkerij formulier vult u de formulieren ‘Puppytest nestkenmerk en naam‘ in.
  Na het chippen moet u alle pups aanmelden bij de databank voor honden: www.databankhonden.nl en alle gegevens invullen. (14 dagen na het chippen krijgt u van de Raad een code, de pups staan dan al geregistreerd). De pups staan nu op naam van de fokker. Na het plaatsen/verkoop van de pups moeten de nieuwe eigenaren de pup opnieuw bij de data bank aanmelden en de gegevens van hem/haar zelf doorgeven en hiervoor betalen. De pup staat nu geregistreerd op de naam van de eigenaar.
 7. Rond de zevende week worden de pups getest door puppytesters van de FRC. U wordt ruim van tevoren gebeld of gemaild door de puppytesters om een afspraak te maken.
 8. Nadat de pups verdeeld zijn vult u het formulier ‘Namen pups en nieuwe eigenaren‘ in. Het koopcontract is dan automatisch per pup ingevuld met alle al bekende gegevens. U moet hierin nog wel de uitslagen van de gezondheids onderzoeken en de show en werkkwalificaties van de beide ouders invullen. Daarna kunt het koopcontract per pup verder compleet maken en afdrukken.
  Het formulier ‘Namen pups en nieuwe eigenaren‘ stuurt u samen met het ‘Puppytest Nestkenmerk en Naam’  formulier naar het secretariaat BC eventueel indien van toepassing samen met het ingevulde ‘Meldingsformulier problemen‘ dat is gekoppeld aan het Fokkerijformulier.
 9. Vervolgens vult u voor de nieuwe eigenaren die nog geen lid van de FRC zijn het formulier ‘Aanmelding Introductielid’ in. U laat dit door hen ondertekenen en stuurt alle formulieren tegelijk naar de ledenadministratie. Zij krijgen dan een half jaar gratis lidmaatschap en ontvangen de Koerier.
 10. Binnen 3 maanden na het plaatsen van de pups dient u de nest afdracht van  € 75,-  en de bijdrage aan het gezondheidsonderzoek (zie Fokkerijformulier FRC, nestafdracht) te storten op de bankrekening van de BC.
  N.B. Als bijdrage aan de gezondheidsonderzoeken voor ons ras, wordt een extra bedrag van  € 5,-  per pup van de fokker gevraagd. De dekreu eigenaar draagt eveneens € 5,- bij. Het is handig als ook dit bedrag wordt overgemaakt door de fokker en door hem met de dekreu eigenaar wordt verreken  
 11. Op de leeftijd van ongeveer 1.5 jaar wordt het nest uitgenodigd voor de fokdag. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Hier wordt het nest beoordeeld op exterieur en karakter om te zien wat beide ouderdieren hebben doorgegeven.

De fokdagen worden meestal gehouden in maart en november. Informeer hiernaar bij de BC en geef de datum alvast mee aan uw puppykopers zodat uw nest zo compleet mogelijk op de fokdag kan verschijnen.

  

                                         

OVERZICHT KOSTEN  EN BANKREKENINGNUMMER B.C.   

       Nest afdracht

€ 75,-

       Per pup en dekreu t.b.v. het Gezondheidsonderzoek

€  5,-

         Raborekening van de BC  Rekeningnummer  NL 72 RABO 0175 8545 21
         t.n.v  Flatcoated Retriever Club

FRC BC 2016