Geboorteberichten Gepland

Info voor de fokkers die vermeld staan op deze pagina: Om onze informatie up-to-date te houden willen we u vragen om wijzigingen zo spoedig mogelijk te melden! Ieder nest wordt na ca. 2 maanden automatisch van de nestenlijst verwijderd, tenzij u duidelijk aangeeft dat de pups op dat moment nog niet verkocht zijn. Hoe? Stuur een e-mail naar: jhageman@frc-nl.com . Voor informatie over de nesten kunt u contact opnemen met de fokker en/of verzorger. Voor algemene informatie over het ras en te verwachten nesten kunt u contact opnemen met: mw. Hageman: tel 0181-48 55 54 of per e-mail jhageman@frc-nl.com . De Flatcoated Retriever Club streeft ernaar om zoveel mogelijk te fokken volgens het z.g. dual purpose principe, d.w.z. dat de combinatie van ouderdieren voldoet aan alle gezondheidseisen en aanvullende eisen (= werk (karakter)- en schoonheid (show)-resultaten) van het Verenigingsfokreglement (VFR) van de FRC. Deze combinaties noemen wij de Fokplannesten. De combinaties die wél aan de verplichte gezondheidseisen maar niet aan alle aanvullende eisen, (werk en/of showresultaten) voldoen noemen we Meldingsnesten. Bij het ontbreken van eisen wordt dit aangemerkt met XXXXXXXX . Voor uitleg over de gestelde eisen kunt u op onderaan op deze pagina kijken.

Koop resp. verkoop van een pup is een aangelegenheid tussen koper en fokker waarbij de FRC geen partij is. Elk fokplan dat wordt vermeld op de lijsten met nesten (geboren, gedekt, gepland) is vooraf voorgelegd aan de Begeleidingscommissie (BC) van de FRC. Na behandeling in hun vergadering wordt een schriftelijk verslag verzonden aan de fokker, indien nodig vergezeld van op- of aanmerkingen betreffende de voorgestelde combinatie. Wij raden puppykopers aan altijd bij de fokker naar dit schrijven te vragen.

Wilt u de afstamming van een hond of zijn gezondheidsuitslagen bekijken, dan kunt u dat doen via https://www.houdenvanhonden.nl/generaties-gezondheid-online U kunt zoeken op NHSB-nummer, naam of chipnummer.

De vermelde geboortedatum is de vermoedelijke geboortedatum, deze is afhankelijk van de datum van de dekking van de teef.