Dekreuen lijst

Hieronder vind u een overzicht van de bij de FRC bekende dekreuen

Deze FRC dekreuenlijst is samengesteld aan de hand van de gegevens die wij van hiervoor geïnteresseerde dekreu eigenaren hebben mogen ontvangen. Mochten er, ondanks de betrachte zorgvuldigheid onvolkomenheden of onvolledige gegevens vermeld staan, dan horen wij dat graag van de betrokken dekreueigenaar.

De dekreuen in deze lijst worden standaard op alfabetische volgorde vermeld. Een FRC lid dat zijn reu op deze lijst geplaatst wil zien, kan zich schriftelijk hiervoor aanmelden via het FRC Aanmeldingsformulier Dekreuenlijst. Dit formulier is te downloaden van de website; het is te vinden onder Formulieren --> Begeleidingscommissie. Na invulling van alle gevraagde gegevens en een handtekening gaarne dit aan ons toezenden per post.

Na controle zullen de gegevens geplaatst worden. Verhuisberichten en andere wijzigingen graag doorgeven aan het secretariaat van de Begeleidingscommissie.

Onderstaande FRC dekreuenlijst pretendeert niet volledig te zijn. Er zijn binnen onze FRC nog meer leden met een (dek) reu en waarvan wij weten dat deze aan de gestelde eisen voldoet. Van hen hebben wij echter geen gegevens ontvangen voor plaatsing op deze dekreuenlijst.

Geboren: 
vrijdag, 18 maart, 2016
Naam
M. Veen
Telefoon
+31-(0) 598372532
E-mail
Geboren: 
zaterdag, 16 mei, 2009
Naam
M.K.Noteborn
Telefoon
0031 (0)602101765
E-mail
Geboren: 
vrijdag, 13 mei, 2011
Naam
M.K.Noteborn
Telefoon
0031 (0)602101765
E-mail
Geboren: 
maandag, 15 oktober, 2007
Naam
M.K.Noteborn
Telefoon
0031 (0)602101765
E-mail
Geboren: 
zondag, 17 april, 2011
Naam
Y.M.Leezer
Telefoon
0181-623420 / 06-21228474
E-mail
Geboren: 
zaterdag, 5 mei, 2012
Naam
M.K. Noteborn
Telefoon
0031 (0)620101765
E-mail
Geboren: 
vrijdag, 22 maart, 2013
Naam
G.J. van den Hatert
Telefoon
+31-(0) 317-617929/ 06- 43973214
E-mail
Geboren: 
vrijdag, 14 oktober, 2011
Naam
C.D.P.W. de Haas
Telefoon
+31-(0) 181-482303/ 06- 54626573
E-mail
Geboren: 
dinsdag, 21 mei, 2019
Naam
L. Galdermans
Telefoon
0528 390935 / 06 57337601
E-mail
Geboren: 
dinsdag, 31 mei, 2016
Naam
S. Winter
Telefoon
+31-(0) 653898326
E-mail