Communicatiecommissie

De redactiecommissie en informatiseringscommissie zijn vanaf november 2017 samengevoegd.

In deze commissie zijn leden actief bezig met het vormgeven en beheren van het woord, beeld en geluid van de FRC. Binnen de vereniging is veel informatie in omloop. Er wordt kennis gedeeld, actuele ontwikkelingen bijgehouden, evenementen georganiseerd, foto's gemaakt, persoonlijke verhalen geschreven en nog veel meer. Leden willen graag geïnformeerd zijn. Het algemene doel van de commissie is om de informatie op een toegankelijke, herkenbare en betrouwbare vorm te geven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen snelle en actualiteit gevoelige informatie en statische verhalende informatie. Er zijn verschillende communicatiekanalen binnen de FRC die logisch afgestemd moeten zijn en voor de leden, geïnteresseerden en samenwerkende partners en organisaties duidelijke en relevante informatie dienen te bevatten.

De commissie heeft de verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van het clubblad, de nieuwsbrief, het beheren van de Facebookpagina en de website. Er wordt door de commissie technische assistentie verleend bij de inschrijvingen van evenementen door middel van de inschrijf webapplicatie en het beheer en registratie van belangrijke gegevens  in Zoo Easy. Onze techneuten ontferemn zich over de automatisering van gevensverwerking en helpen bij allerlei soft- en hardware storingen Tevens  faciliteert de commissie  de vormgeving en uitgave van programmaboekjes en ontwerpt voor de vereniging flyers, folders, informatieboekjes, jaarboeken, advertenties.

Een plek voor uw verhaal!
Voor de Koerier zijn we altijd blij met uw verhalen over grappige momenten en bijzondere ervaringen geïllustreerd met tekeningen of foto's. Stuur ze in! Vergeet niet de naam en stamboeknaam van de hond te vermelden.
Voor de bewerking tot mooi drukwerk is het handig als de tekst aangeleverd wordt zonder verdere opmaak en de foto's een grootte hebben van minimaal 1,5 Mb.  Grote bestanden kunt u beter versturen via www.wetransfer.com. Het programma kunt u gratig downloaden. 

Bestuurlijke verantwoordelijke

Mw. Saskia Moonen
afbeelding van Saskia Moonen
06-20557695

Lid

Mw. Leonie Doeve
afbeelding van Leonie Doeve
06-50522337

Lid

Dhr. Arthur Eberhard
afbeelding van Arthur
06-15038919

Lid

Mw. Mirjam Janson
afbeelding van Mirjam Janson
06-11180780

Lid

Dhr. Andre van de Kamp
afbeelding van Andre van de Kamp
06-22451812

Lid

Dhr. John Van der Meer
afbeelding van John van der Meer
06-22769556

Ondersteunend lid

Dhr. Paul Greeve
afbeelding van Paul
06-44991039

Ondersteunend lid

Dhr. Serge Van der Horst
afbeelding van Serge
06-51854374