Begeleidingscommissie

De Begeleidingscommissie van de Flatcoated Retriever Club heeft als doelstelling de bijzondere eigenschappen van het ras in stand te houden, respectievelijk te verbeteren. Er wordt verwacht van elk lid dat hij/zij een behoorlijke kynologische kennis heeft als ook een hoge mate van nieuwsgierigheid in het ras ‘Flatcoated Retriever’. De commissie moet zorgdragen dat ze altijd goed op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen om zodoende een goed advies en voorlichting te kunnen geven.

Onderstaand zijn de belangrijkste taken van deze commissie:

  • Verzamelt kennis en wisselt deze informatie uit met leden, fokkers, bestuur, zusterverenigingen.
  • Geeft uitvoering aan het door de vereniging vastgestelde fokbeleid.
  • Geeft advies aan de leden/bestuur omtrent het te voeren fokbeleid.
  • Inventariseert en verwerkt de gezondheidsuitslagen naar aanleiding van de onderzoeken zoals gewenst in het huidige fokbeleid van HD, Patella Luxatie en erfelijke oogafwijkingen.
  • Probeert echter ook zoveel mogelijk andere gebreken die binnen het ras voorkomen, te registreren en te analyseren.
  • Organiseert informatiebijeenkomsten, fokdagen oftewel nestkeuringen, fokkerijbijeenkomsten.
  • Geeft advies over de gemelde fok-combinaties.
  • Heeft de zorg over de pup-info als ook de puppytesten.

 

Bestuurlijke verantwoordelijke

Mw. Sijkje Winter
afbeelding van Sijkje Winter
0653898326

Voorzitter a.i.

Dhr. Ad Ordelman
afbeelding van Ad Ordelman
0645654483

Lid

Mw. Nel Blaakman
afbeelding van P.E. Blaakman
040-2427358

Lid

Mw. Annemarie Sepers
afbeelding van Annemarie
010 4420885

Lid

Mw. Nieske ter Telgte
afbeelding van Nieske ter Telgte
0548-617809

Aspirant lid

Mw. Puck Patist
afbeelding van Puck Patist
06-45 26 95 38

Aspirant lid

Mw. Aukje Wind
afbeelding van Aukje Wind
0648077493

Ondersteunend lid

Mw. Ellen Hageman-Loeff
afbeelding van J.N.M. Hageman-Loeff
0181 485554

Ondersteunend lid

Mw. Carolien Huisman
afbeelding van retrievertest
06 51881085