Begeleidingscommissie

De Begeleidingscommissie van de Flatcoated Retriever Club heeft als doelstelling de bijzondere eigenschappen van het ras in stand te houden, respectievelijk te verbeteren. Er wordt verwacht van elk lid dat hij/zij een behoorlijke kynologische kennis heeft als ook een hoge mate van nieuwsgierigheid in het ras ‘Flatcoated Retriever’. De commissie moet zorgdragen dat ze altijd goed op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen om zodoende een goed advies en voorlichting te kunnen geven.

Onderstaand zijn de belangrijkste taken van deze commissie:

  • Verzamelt kennis en wisselt deze informatie uit met leden, fokkers, bestuur, zusterverenigingen.
  • Geeft uitvoering aan het door de vereniging vastgestelde fokbeleid.
  • Geeft advies aan de leden/bestuur omtrent het te voeren fokbeleid.
  • Inventariseert en verwerkt de gezondheidsuitslagen naar aanleiding van de onderzoeken zoals gewenst in het huidige fokbeleid van HD, Patella Luxatie en erfelijke oogafwijkingen.
  • Probeert echter ook zoveel mogelijk andere gebreken die binnen het ras voorkomen, te registreren en te analyseren.
  • Organiseert informatiebijeenkomsten, fokdagen oftewel nestkeuringen, fokkerijbijeenkomsten.
  • Geeft advies over de gemelde fok-combinaties.
  • Heeft de zorg over de pup-info als ook de puppytesten.

 

Bestuurs verantwoordelijke

Mw. Tinka Kuipers-Bos
afbeelding van Tinka Kuipers
volgt

Secretariaat

Mw. Mieke Wekking
afbeelding van Mieke Wekking
Tel: Via mail

Lid

Mw. Nieske ter Telgte
afbeelding van Nieske ter Telgte
0548-617809

Aspirant lid

Mw. Aukje Wind
afbeelding van Aukje Wind
0648077493

Ondersteunend lid

Mw. Ellen Hageman-Loeff
afbeelding van J.N.M. Hageman-Loeff
0181 485554