Mededeling Jachtcommissie

Na de BKB op 15-1-2017 is er een interim JC opgericht, inmiddels zijn we 1 workshop en 6 wedstrijden verder. Op de JC vergadering van 28 september j.l. heeft Ditmar aangegeven haar interim voorzitterschap niet verder te willen vervullen. Ze zal mogelijk binnen de JC in de toekomst een andere rol gaan vervullen. U kunt de JC via Joke van der Leek bereiken op: jachtcommissie@frc-nl.com.

 

Namens de jachtcommissie van de FRC.