Algemene en puppy informatie

Algemene Informatie van de FRC

  • Om lid te worden van de FRC kunt u hier het inschrijfformulier ophalen.
  • Voor informatie over pups en algemene rasinformatie kunt u terecht bij mevr. J.N.M. Hageman – Loeff, e-mail: jhageman@frc-nl.com
  • Voor herplaatsing van uw Flatcoat, of als u een herplaatser in huis wilt nemen, kunt u informatie verkrijgen bij mevr. J.N.M. Hageman – Loeff, e-mail: jhageman@frc-nl.com
  • Voor informatie over plaatsen van artikelen in de Flatcoat Koerier kunt u terecht bij de redactiecommissie, redactie@frc-nl.com
  • Voor het aanmelden voor de Retrievertest kunt u terecht bij mevr. C.C. Huisman, e-mail: retrievertest@frc-nl.com

WILT U EEN FLATCOATED RETRIEVER AANSCHAFFEN?

Indien men een rashond wil aanschaffen doet men dat via een fokker die aangesloten is bij een officiële rasvereniging die de belangen van het desbetreffende ras behartigt. Voor de Flatcoated Retriever kan dat de Flatcoated Retriever Club zijn, opgericht in 1972. De FRC heeft een doortimmerd fokbeleid waardoor de ouderdieren van de gefokte nesten allen voldoen aan strenge gezondheidseisen en in bijna alle gevallen ook exterieur- en werkkwalificaties hebben.

Wanneer een lid van de FRC met een teefje wil fokken zal deze ervoor zorgen dat de beide ouderdieren aan de volgende voorwaarden van het fokreglement van de FRC voldoen:

Beide ouderdieren dienen in het bezit te zijn van een door de Raad van Beheer erkende stamboom.

Verplichte gezondheidseisen, beide ouderdieren:

  • zijn in het bezit van een geldige uitslag van het heuponderzoek (HD)
  • zijn in het bezit van een geldige uitslag van het knieonderzoek (PL)
  • zijn in het bezit van een geldige uitslag van het oogonderzoek (PRA/HC) die niet ouder dan een jaar mag zijn.

Aanvullende voorwaarden zijn dat één of beide ouderdieren:

  • een apporteerdiploma zoals een Clubcertificaat, een KNJV-diploma, de Retrievertest of een buitenlands werkdiploma bezitten.
  • twee tentoonstellingsresultaten behaald hebben op een CAC/CACIB tentoonstelling of de Kampioenschapsclubmatch van de FRC met minimaal de uitslag ZG (Zeer Goed).

Indien beide ouderdieren aan bovenstaande voorwaarden voldoen en bij voorkeur ook aan de aanvullende voorwaarden, dan ontvangt de fokker een goedkeuring van zijn fokplan. Hij zal u dit graag tonen zodat u weet dat de betreffende combinatie voldoet aan de door de FRC gestelde eisen.

Op de leeftijd van 7 weken worden er bij de pups puppytestjes gedaan waarover u alle informatie op de website van de FRC kunt lezen. Het observeren van het nest door de fokker in combinatie met de uitslag van deze testjes moet er toe leiden dat de juiste pup bij de juiste eigenaar terecht komt. Daarom is het voor de fokker belangrijk te weten wat uw verwachtingen van de pup zijn zeker als u plannen in een bepaalde richting heeft.

Op de leeftijd van ongeveer 2 jaar worden de ouderdieren met een zo compleet mogelijk nest uitgenodigd voor de fokdag. Hier wordt beoordeeld  wat de combinatie heeft gebracht qua exterieur en aanleg.

De Flatcoated Retriever is een actieve, vrolijke, levendige, sociale, soms eigenwijze en gevoelige apporterende jachthond die zeker geen genoegen neemt met 4x per dag een blokje rond. Hij wil graag met en voor de baas iets doen. Een zeer consequente maar niet harde opvoeding is belangrijk.

Door een gericht fokbeleid probeert de rasvereniging de typische eigenschappen van de Flatcoated Retriever te bewaren en waar mogelijk te verbeteren, gekoppeld aan een goede gezondheid en een mooi exterieur. Ondanks dit alles kan noch de rasvereniging noch de fokker 100% garantie geven.

U vindt de nesten, ook de geplande, op de website van de Flatcoated Retriever Club op de startpagina onder "Fok/Pups" -> "Overzicht nesten". Maak er gebruik van!